Đảng ủy xã Tiên Sơn tổ chức phát động xây dựng “chi bộ bốn tốt”

Sáng ngày 25/8, Đảng ủy xã Tiên Sơn tổ chức phát động xây dựng mô hình “Chi bộ 4 tốt” và quán triệt một số văn bản của Đảng. Dự hội nghị có các đồng chí trong Ban chấp hàng Đảng bộ, Bí thư Chi bộ trực thuộc và toàn thể cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ xã.

Tại hội nghị, Đảng ủy tổ chức phát động rộng rãi toàn đảng bộ xã thực hiện xây dựng “Chi bộ 4 tốt”, với các nội dung: Hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, chất lượng sinh hoạt tốt, xây dựng chi bộ, đảng bộ đoàn kết kỷ luật tốt và xây dựng cán bộ đảng viên tốt. Qua đó, Đảng ủy phấn đấu hằng năm về đánh giá xếp loại đối với chi bộ có 100% hoàn thành tốt nhiệm vụ và ít nhất 80% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Đồng thời, 12/12 chi bộ trực thuộc tiến hành ký kết giao ước thi đua thực hiện các nội dung xây dựng mô hình “Chi bộ 4 tốt”.

Cũng trong dịp này, đồng chí Bùi Thị Liễu - Báo cáo viên Huyện ủy đã quán triệt, tuyên truyền kết quả Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng giữa nhiệm kỳ khóa XIII; đồng chí Nguyễn Vịnh Liêm- Tuyên truyền viên Đảng ủy, triển khai kế hoạch tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trên địa bàn xã và Kết luận  số 57-KL/TW, ngày 15/6/2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Bùi Thị Liễu đề nghị các chi bộ trực thuộc xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện xây dựng “chi bộ bốn tốt”

Tin liên quan

Dữ liệu đang được cập nhật...