Bồi dưỡng chính trị hè cho cán bộ, giáo viên ngành giáo dục

Trong 3 ngày 23-25/8, Ban Tuyên giáo Huyện ủy phối hợp với Phòng GD&ĐT huyện tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng chính trị hè năm 2023 cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục.

Theo đó trong thời gian 3 ngày, các học viên được nghe báo cáo viên Huyện ủy truyền đạt những nội dung cơ bản, những điểm mới trong các văn kiện Hội nghị lần thứ sáu; kết quả về công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng từ đầu nhiệm kỳ đến nay. Quán triệt nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII từ đầu nhiệm kỳ đến nay; dự báo tình hình và một số nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến hết nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII. 

Ngoài ra các đại biểu còn được nghe thông tin thời sự nổi bật quốc tế, trong nước, trong tỉnh và những vấn đề kinh tế - xã hội, các chương trình, kế hoạch hành động của tỉnh, của huyện … Đồng thời, cập nhật kịp thời các thông tin, kiến thức mới phục vụ cho công tác quản lý và giảng dạy tại các cơ sở giáo dục theo tinh thần đổi mới, đúng đối tượng, đúng chuyên môn giảng dạy.

Tin liên quan

Dữ liệu đang được cập nhật...