Tiên Châu phát động xây dựng chi bộ bốn tốt đảng bộ cơ sở bốn tốt

Sáng ngày 28/8, Đảng ủy xã Tiên Châu tổ chức Hội nghị phát động xây dựng “chi bộ 4 tốt”, “Đảng bộ cơ sở 4 tốt”. Tham dự hội nghị có các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ xã và bí thư các chi bộ trực thuộc Đảng bộ xã.

Tại Hội nghị, đồng chí Bí thư Đảng ủy xã đã phát động phong trào thi đua với khung tiêu chí “chi bộ bốn tốt”, “Đảng bộ cơ sở bốn tốt” tập trung thực hiện 4 nội dung trọng tâm là:  Hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị; Chất lượng sinh hoạt tốt; Xây dựng chi bộ, đảng bộ đoàn kết, kỷ luật tốt; Xây dựng cán bộ, đảng viên tốt.