Tiên Châu phát động xây dựng chi bộ bốn tốt đảng bộ cơ sở bốn tốt

Sáng ngày 28/8, Đảng ủy xã Tiên Châu tổ chức Hội nghị phát động xây dựng “chi bộ 4 tốt”, “Đảng bộ cơ sở 4 tốt”. Tham dự hội nghị có các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ xã và bí thư các chi bộ trực thuộc Đảng bộ xã.

Tại Hội nghị, đồng chí Bí thư Đảng ủy xã đã phát động phong trào thi đua với khung tiêu chí “chi bộ bốn tốt”, “Đảng bộ cơ sở bốn tốt” tập trung thực hiện 4 nội dung trọng tâm là:  Hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị; Chất lượng sinh hoạt tốt; Xây dựng chi bộ, đảng bộ đoàn kết, kỷ luật tốt; Xây dựng cán bộ, đảng viên tốt.

Để phong trào xây dựng “chi bộ bốn tốt”, “đảng bộ cơ sở bốn tốt” đạt hiệu quả, đòi hỏi phải có sự phấn đấu, nỗ lực và rèn luyện không ngừng của toàn Đảng bộ xã nói chung và từng đồng chí đảng viên nói riêng. Tại Hội nghị, đồng chí Bí thư Đảng ủy xã yêu cầu các đồng chí Đảng ủy viên, bí thư chi bộ trực thuộc phải phát huy vai trò gương mẫu trong rèn luyện, học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nâng cao nhận thức, năng lực lãnh đạo của cấp ủy, chi bộ, nhất là các đồng chí đảng ủy viên, bí thư chi bộ, mỗi đảng viên phải nâng cao nhận thức, tự giác chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, thực hiện nghiêm túc nghị quyết của đảng bộ, chi bộ và của cấp ủy cấp trên, đảm bảo tính lãnh đạo, tính giáo dục và tính chiến đấu để chi bộ thật sự là nơi lãnh đạo, quản lý, giáo dục, rèn luyện và bồi dưỡng cán bộ đảng viên, phát huy dân chủ trong sinh hoạt đảng, với mục tiêu cuối cùng là phát huy vai trò của chi bộ, của từng đảng viên, nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ.

Tại buổi phát động, 11/11 chi bộ trực thuộc Đảng bộ xã đã ký kết giao ước thi đua phấn đấu thực hiện 4 tiêu chí xây dựng “chi bộ 4 tốt”.

Tin liên quan

Dữ liệu đang được cập nhật...