Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của tổ đại biểu HĐND huyện

Theo quy định của Pháp luật: Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) có vai trò hết sức quan trọng trong hoạt động của HĐND; là một trong những khâu cơ bản làm nền tảng cho HĐND hoạt động hiệu quả; là “cánh tay nối dài” của HĐND, Thường trực HĐND. Tổ đại biểu HĐND giám sát việc tuân theo Hiến pháp, pháp luật, văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên và nghị quyết của HĐND cùng cấp trên địa bàn hoặc về các vấn đề do HĐND hoặc Thường trực HĐND phân công.

Hội đồng nhân dân huyện Tiên Phước khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 có 32 đại biểu, được thành lập 05 Tổ theo Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 29/6/2021 của Thường trực HĐND huyện.

Kỳ họp thứ nhất bầu Chủ tịch HĐND huyện

 Trong nữa nhiệm kỳ qua, Thường trực HĐND huyện đã có những chỉ đạo, phân công, hướng dẫn các Tổ đại biểu hoạt động hiệu quả. Các Tổ đại biểu cơ bản đã thực hiện tốt việc triển khai, thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Tổ theo quy định của pháp luật. Đa số các Tổ đại biểu đã chủ động phối hợp thực hiện việc tiếp xúc cử tri sau mỗi kỳ họp thường kỳ, kịp thời tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi về Thường trực HĐND huyện để xem xét, đề nghị UBND huyện, các cơ quan có thẩm quyền giải quyết; thực hiện giám sát theo phân công của Thường trực HĐND huyện và theo thẩm quyền; một số Tổ đã tích cực xây dựng kế hoạch và triển khai nhiều đợt khảo sát, giám sát, điển hình như Tổ 4, Tổ 5  tổ chức giám sát công tác quản lý, bảo vệ rừng; công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong thực hiện Nghị quyết 35 của HĐND tỉnh về hỗ trợ phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại; công tác lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác tiếp dân giải quyết khiếu nại - tố cáo; việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị cử tri của UBND huyện… từ đó góp phần thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của HĐND huyện theo quy định của pháp luật.

Cổng thông tin điện tử Huyện Tiên Phước

Thường trực HĐND huyện giao ban với Tổ đại biểu

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động của Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân huyện nhiệm kỳ 2021-2026 vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Chưa xây dựng được quy chế làm việc của Tổ; chưa phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên của Tổ; chưa duy trì chế độ sinh hoạt định kỳ, thường xuyên của Tổ theo quy định; việc xây dựng kế hoạch, triển khai hoạt động giám sát của một số Tổ còn hạn chế, chưa thật sự hiệu quả; công tác phối hợp với Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN cấp xã tổ chức tiếp xúc cử tri đôi lúc chưa thật sự hiệu quả; tổ chức tiếp xúc cử tri còn chậm so với kế hoạch; vẫn còn một số điểm tiếp xúc cử tri bất thành; việc tổng hợp ý kiến cử tri chưa được tổ thảo luận, nên một số ý kiến thuộc thẩm quyền giải quyết của xã vẫn tổng hợp gửi về huyện. Mặt khác, một số đại biểu chủ yếu hoạt động kiêm nhiệm nên chưa dành nhiều thời gian cho hoạt động của HĐND; việc nghiên cứu, xem xét, đưa ra các giải pháp và quyết định những vấn đề quan trọng, nhất là về kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước, xây dựng cơ bản… chưa thật sự sâu sắc, hiệu quả. Trong các kỳ họp, phần lớn các ý kiến phát biểu tập trung vào các kiến nghị cử tri, mà chưa nêu được các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc…

Để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Tổ đại biểu HĐND huyện khoá XII, nhiệm kỳ 2021-2026; trong thời gian tới cần triển khai các giải pháp sau:

Một là, căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương, các văn bản quy định của pháp luật, Nghị quyết số: 594/NQ-UBTVQH15 ngày 12 tháng 9 năm 2022 của UBTVQH. Các Tổ đại biểu HĐND huyện khẩn trương xây dựng quy chế làm việc của Tổ đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026; Tổ trưởng phân nhiệm vụ cho các thành viên trong Tổ. Trong đó, cần phát huy tốt vai trò Tổ trưởng, Tổ phó Tổ đại biểu trong triển khai các nhiệm vụ của Tổ; từng đại biểu trong tổ nỗ lực, trách nhiệm nghiên cứu kỹ các tài liệu liên quan, tham gia đóng góp ý kiến để xây dựng tổ đại biểu hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ. Đồng thời tổ chức họp, giao ban và xây dựng chương trình, kế hoạch công tác hàng năm để triển khai thực hiện có hiệu quả.

Hai là, hằng năm, trên cơ sở chương trình giám sát của HĐND, Thường trực HĐND huyện giao và thực tế tại các địa phương, trên cơ sở chức năng nhiệm vụ các Tổ lựa chọn nội dung để xây dựng kế hoạch, triển khai hoạt động giám sát của Tổ đạt kết quả; trong đó chú trọng những vấn đề nóng, vấn đề được cử tri quan tâm kiến nghị nhiều lần… Tăng cường hoạt động giám sát của Tổ đại biểu HĐND không những đáp ứng được mong muốn của người dân, mà còn trực tiếp nắm chắc quá trình thực hiện pháp luật và nghị quyết HĐND của các cơ quan, đơn vị, qua đó giúp HĐND huyện có những chủ trương, giải pháp phù hợp.

Ba là, các Tổ đại biểu cần phối hợp chặt chẽ với Thường trực HĐND, UBND, Ban Thường trực UBMMTQVN xã, thị trấn trong việc xây dựng kế hoạch tiếp xúc cử tri, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp xúc cử tri, thực hiện bằng nhiều hình thức phong phú, phù hợp nhằm hạn chế thấp nhất việc tổ chức bất thành. Sau khi tiếp xúc cử tri các Tổ tổ chức họp để thống nhất, chọn lọc các ý kiến cử tri theo thẩm quyền giải quyết trước khi gửi báo cáo về Thường trực HĐND huyện; đồng thời, gửi báo cáo về Thường trực HĐND huyện đúng thời gian quy định để tổng hợp, chuyển UBND huyện, các ngành chức năng giải quyết kịp thời, đúng quy định.

Bốn là, các Tổ phải thực hiện tốt quy chế làm việc, công tác tiếp công dân theo quy định. Thường xuyên báo cáo kết quả hoạt động của Tổ và các thành viên để Thường trực HĐND huyện theo dõi, chỉ đạo. Trước mỗi kỳ họp HĐND huyện, Tổ đại biểu nên tổ chức họp để thảo luận, đóng góp ý kiến đối với các báo cáo, tờ trình, đề án, dự thảo nghị quyết do Thường trực HĐND, UBND huyện trình tại các kỳ họp. Đồng thời, nghiên cứu các tài liệu được cung cấp trước và trong kỳ họp đại biểu trong tổ cần tích cực tham gia ý kiến, thảo luận góp phần giúp HĐND có những quyết nghị đúng đắn về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của địa phương. Trong hoạt động chất vấn đại biểu cần thẳng thắn đặt câu hỏi về những vấn đề nổi cộm, bức xúc mà đại biểu và cử tri quan tâm.

Năm là, mỗi đại biểu phải xác định rõ vai trò, trách nhiệm của người đại biểu dân cử, tham gia đầy đủ các lớp tập huấn, các lớp bồi dưỡng nâng cao kiến thức. Bên cạnh đó, từng đại biểu HĐND phải tự học tập, tự nghiên cứu để nâng cao năng lực, kỹ năng hoạt động của mình, tích cực đổi mới phương pháp làm việc, không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả trong việc thực hiện nhiệm vụ của người đại biểu HĐND./.

Tin liên quan

Dữ liệu đang được cập nhật...