Triển khai 2 nhóm dịch vụ công liên thông

UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch triển khai 2 nhóm dịch vụ công liên thông: đăng ký khai sinh - đăng ký thường trú - cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi; đăng ký khai tử - xóa đăng ký thường trú - trợ cấp mai táng, hỗ trợ chi phí mai táng trên địa bàn Quảng Nam.

Triển khai cung cấp các dịch vụ công liên thông sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người dân trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính. Ảnh: ĐÔNG ANH

Triển khai các dịch vụ công liên thông sẽ tạo thuận lợi hơn cho người dân trong giải quyết TTHC

Kế hoạch tập trung các nội dung cơ bản như đẩy mạnh tuyên truyền đối với 2 nhóm thủ tục hành chính (TTHC) liên thông để người dân biết, thực hiện. Hướng dẫn, vận động người dân lựa chọn nộp hồ sơ trực tuyến từ Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc đến bộ phận một cửa cấp xã để được hỗ trợ thực hiện các thủ tục đăng ký, đảm bảo nhanh chóng, thuận tiện.
 

Triển khai thực hiện thống nhất, đồng bộ các TTHC thuộc 2 nhóm TTHC liên thông theo quy định. Tổ chức tập huấn, hướng dẫn cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp thực hiện giải quyết hồ sơ (bộ phận một cửa, công chức tư pháp - hộ tịch cấp xã, công an, y tế, bảo hiểm xã hội) sử dụng thành thạo, quản trị phần mềm 2 dịch vụ công liên thông.

Việc triển khai cung cấp dịch vụ công liên thông nhằm tạo thuận lợi cho người dân thực hiện các TTHC chuyển từ trực tiếp sang trực tuyến thống nhất; nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, giảm bớt TTHC, khắc phục tình trạng sai lệch thông tin, làm giả hồ sơ, đơn giản hóa TTHC, giảm thời gian giải quyết…

Tin liên quan

Dữ liệu đang được cập nhật...