Thường trực HĐND huyện tổ chức giao ban với các Tổ đại biểu HĐND huyện

Ngày 17/8/2023, Thường trực HĐND huyện tổ chức giao ban với các Tổ đại biểu HĐND huyện để trao đổi, bàn bạc một số nội dung liên quan đến hoạt động của Tổ đại biểu HĐND huyện. Tham dự cuộc họp có đồng chí Nguyễn Minh Xinh - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện; các đồng chí Trưởng Ban, Phó Trưởng Ban các Ban của HĐND huyện; Tổ trưởng, Tổ phó các Tổ đại biểu HĐND huyện; đồng chí Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện. 

Đồng chí Nguyễn Minh Xinh - UVBTV, Phó Chủ tịch HĐND huyện chủ trì buổi giao ban với các Tổ đại biểu HĐND huyện

Trong thời gian qua, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện đã chỉ đạo, phân công, hướng dẫn các Tổ đại biểu hoạt động đảm bảo theo Luật định. Các Tổ đại biểu cơ bản đã thực hiện tốt việc triển khai, thực hiện các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Tổ theo quy định của pháp luật. Đa số các Tổ đại biểu đã chủ động thực hiện việc tiếp xúc cử tri sau mỗi kỳ họp thường kỳ, kịp thời tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri về Thường trực Hội đồng nhân dân huyện tổng hợp gửi các cơ quan có thẩm quyền giải quyết; thực hiện giám sát kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại địa bàn ứng cử; một số Tổ đã tích cực triển khai nhiều đợt khảo sát, giám sát theo sự phân công của Thường trực Hội đồng nhân dân và kế hoạch hoạt động của Tổ, từ đó góp phần thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng nhân dân huyện theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động của Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân huyện nhiệm kỳ 2021-2026 vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Chưa xây dựng được quy chế làm việc của Tổ; chưa phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên của Tổ; chưa duy trì chế độ sinh hoạt định kỳ của Tổ; việc xây dựng kế hoạch, triển khai hoạt động giám sát chuyên đề của một số Tổ còn hạn chế, chưa thật sự hiệu quả; công tác phối hợp với chính quyền cấp xã tổ chức cho đại biểu Hội đồng nhân dân tiếp xúc cử tri chưa thật sự phong phú, đa dạng, vẫn còn một số điểm tiếp xúc cử tri bất thành. Để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân huyện khoá XII, nhiệm kỳ 2021-2026 trong thời gian tới, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện yêu cầu:

- Các Tổ đại biểu HĐND huyện khẩn trương phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong Tổ; xây dựng quy chế làm việc của Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026; xây dựng chương trình công tác hàng năm; hoạt động tiếp xúc cử tri của các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân.

- Hằng năm, các Tổ lựa chọn nội dung để ban hành kế hoạch và triển khai hoạt động giám sát chuyên đề của Tổ đảm bảo theo hướng dẫn tại Nghị quyết số 594/NQ-UBTVQH15 ngày 12/9/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; báo cáo kết quả giám sát của Tổ về Thường trực HĐND huyện theo đúng thời gian quy định.

- Về việc tổ chức tiếp xúc cử tri: các Tổ đại biểu cần phối hợp chặt chẽ với UBMTTQVN xã trong việc xây dựng kế hoạch tiếp xúc cử tri, nâng cao chất lượng tiếp xúc cử tri, lịch tiếp xúc cử tri phải được thông báo công khai, rộng rãi để mọi cử tri có nhu cầu đều có thể tham dự; Tổ đại biểu tổ chức họp Tổ để thống nhất, sàng lọc các ý kiến cử tri theo thẩm quyền giải quyết trước khi gửi báo cáo về Thường trực HĐND huyện; đồng thời, gửi báo cáo về Thường trực HĐND huyện đúng thời gian quy định để tổng hợp, chuyển cơ quan có thẩm quyền giải quyết kịp thời, đúng quy định.

- Thường xuyên báo cáo các hoạt động của Tổ cũng như các đại biểu để Thường trực HĐND huyện định hướng các Tổ trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, hoạt động của Tổ, đồng thời giúp Tổ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động. 

Bên cạnh đó, từng đại biểu phải tự học tập, tự nghiên cứu để nâng cao năng lực, kỹ năng hoạt động của mình, tích cực đổi mới phương pháp làm việc, không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả trong việc thực hiện nhiệm vụ của người đại biểu.

Tin liên quan

Dữ liệu đang được cập nhật...