Huyện ủy Tiên Phước phát động xây dựng “chi bộ 4 tốt”, “đảng bộ cơ sở 4 tốt”

Chiều 16/8, Huyện ủy Tiên Phước tổ chức hội nghị phát động xây dựng mô hình “chi bộ 4 tốt”, “đảng bộ cơ sở 4 tốt”.

Các chi, đảng bộ cơ sở kết kết giao ước thi đua thực hiện phong trào xây dựng “Chi bộ 4 tốt”, “Đảng bộ cơ sở 4 tốt”. Ảnh:N.HƯNG

Đại diện các chi - đảng bộ cơ sở kết kết giao ước thi đua xây dựng “chi bộ 4 tốt”, “đảng bộ cơ sở 4 tốt”

Thời gian qua, Huyện ủy Tiên Phước lãnh đạo, chỉ đạo và cụ thể hóa, tổ chức thực hiện các nghị quyết, chủ trương, chính sách của cấp ủy cấp trên và đạt nhiều kết quả tích cực. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của nhiều đảng bộ, chi bộ cơ sở được nâng cao, giữ vững vai trò, vị trí hạt nhân chính trị ở cơ sở.

Để tiếp tục củng cố, xây dựng tổ chức đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới, Huyện ủy Tiên Phước phát động xây dựng mô hình “chi bộ 4 tốt”, “đảng bộ cơ sở 4 tốt”. Huyện ủy yêu cầu các chi - đảng bộ tập trung thực hiện 4 nội dung: thi đua hoàn thành tốt nhiệm chính trị; chất lượng sinh hoạt tốt; đoàn kết kỷ luật tốt; cán bộ, đảng viên tốt.

Việc phát động xây dựng “chi bộ 4 tốt, “đảng bộ cơ sở 4 tốt” góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở trong sạch, vững mạnh, tăng cường niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.

Tại lễ phát động, đại diện 46 chi - đảng bộ trực thuộc Huyện ủy Tiên Phước ký kết giao ước thi đua xây dựng “chi bộ 4 tốt”, “đảng bộ cơ sở 4 tốt”.

Tin liên quan

Dữ liệu đang được cập nhật...