Hai xã Tiên Ngọc, Tiên Lập được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022

Ngày 9/8, UBND tỉnh đã ban hành các Quyết định số 1673/QĐ-UBND và số 1675/QĐ-UBND công nhận hai xã Tiên Lập, Tiên Ngọc đạt chuẩn xã nông thôn mới năm 2022.