Tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình sản xuất nông nghiệp vụ Đông xuân 2022-2023

Sáng ngày 24/5/2023, UBND huyện tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình sản xuất nông nghiệp và phát triển nông thôn, xây dựng nông thôn mới, quản lý bảo vệ rừng từ đầu năm đến nay; sơ kết sản xuất vụ Đông Xuân 2022-2023, triển khai sản xuất vụ Hè Thu năm 2023; đồng chí Trầm Quế Hương, Chủ tịch UBND huyện, đồng chí Nguyễn Hùng Anh - Phó Chủ tịch UBND huyện đồng chủ trì hội nghị. 

Vụ Đông Xuân năm 2022-2023, được sự quan tâm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự phối kết hợp của các ban, ngành, đoàn thể và sự nỗ lực, cố gắng của các hộ nông dân nên sản xuất vụ Đông Xuân năm 2022-2023 của huyện đã đạt được nhiều kết quả tích cực: Tổng diện tích gieo trồng cây hằng năm: 3.156,22ha/3163,5 ha KH, đạt 99,77%. Tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 13.557,4 tấn/12.869,5 tấn, đạt 105% KH, tăng 195,4 tấn so với vụ Đông xuân 2021-2022Điều chỉnh kế hoạch chuyển đổi cây trồng trên đất lúa kém hiệu quả giai đoạn 2023-2025 phù hợp với thực trạng; kết quả vụ Đông Xuân 2022-2023 đã chuyển đổi 20 ha, đạt 86,6% so với kế hoạch năm, trong đó: 12 ha cây hằng năm, 08 ha cây lâu năm. Công tác phòng chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi tiếp tục được triển khai đồng bộ, phát hiện và khống chế các dịch bệnh nguy hiểm ở gia súc, hạn chế tối đa dịch bệnh lây lan ra diện rộng. 

Kinh tế vườn, kinh tế trang trại được tập trung tổ chức sản xuất. Nghị quyết 35/2021/NQ-HĐND của HĐND tỉnh được nhân dân hưởng ứng tích cực, diện tích các loại cây trồng chủ lực trên địa bàn huyện tăng mạnh; nhiều mô hình trồng cây ăn quả, mô hình chỉnh trang vườn quy mô lớn theo hướng hàng hóa được đầu tư xây dựng hạ tầng, công nghệ trong sản xuất như khai thác thủy lợi, lắp đặt hệ thống tưới tiên tiến, sử dụng năng lượng mặt trời, giao thông vào trang trại, xây dựng hàng rào, nhà xưởng thể hiện rõ nét. Đã có một số mô hình được chứng nhận đạt tiêu chuẩn VietGAP, hữu cơ. Nhiều trang trại được đầu tư về quy mô, chất lượng, ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến. Các mô hình vườn duy trì và nâng chất tiêu chí xanh - sạch - đẹp - hiệu quả tăng mạnh, toàn huyện đạt trên 450 vườn. Đa dạng hóa các sản phẩm nông nghiệp, nâng cao giá trị sản xuất. Việc triển khai các cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp trên địa bàn huyện đảm bảo đúng tiến độ chương trình công tác đề ra.