Tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của Đề án 06

Chiều ngày 23/5, UBND huyện tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của Đề án 06 và triển khai thực hiện nhiệm vụ trong thời gian đến. Đồng chí Trầm Quế Hương, Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện - Tổ trưởng Tổ công tác Đề án 06 huyện; đồng chí Lê Thanh Phát, Trưởng Công an huyện - Tổ phó Thường trực Tổ công tác Đề án 06 huyện đồng chủ trì Hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị

Sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 về phê duyệt đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (gọi tắt là Đề án 06), thực hiện Kế hoạch số 1543/KH-UBND ngày 16/3/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh, UBND huyện Tiên Phước đã ban hành Kế hoạch, thành lập Tổ công tác từ cấp huyện đến cấp thôn để triển khai thực hiện Đề án trên địa bàn huyện và cũng đã kiện toàn tổ Công tác Đề án 06/CP. Sau hơn 01 năm triển khai thực hiện mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức, song với sự quan tâm chỉ đạo quyết liệt, sâu sát của UBND huyện; sự vào cuộc tích cực của các phòng, ban, UBND các xã, thị trấn; huyện Tiên Phước đã đạt được một số kết quả đáng ghi nhận: lực lượng Công an được giao chủ trì thực hiện 12/53 dịch vụ công thiết yếu, 100% Công an 15 xã, thị trấn đã tập trung nguồn lực để tổ chức thực hiện đúng tiến độ đề ra. 100% hồ sơ cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi liên thông với đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú. Đã tích hợp thủ tục hành chính “Tích hợp giảm trừ mức đóng trong gia hạn thẻ BHYT theo hộ gia đình” trên Cổng DVC quốc gia và Cổng DVC Bảo hiểm xã hội. Các dịch vụ công thiết yếu trong lĩnh vực Tư pháp theo Đề án 06 đã được tích hợp, cung cấp đầy đủ trên Cổng dịch vụ công của tỉnh và 03 thủ tục đã tích hợp trên Cổng dịch vụ công quốc gia; trong Quý I/2023, số lượng hồ sơ tiếp nhận trên cổng DVC trực tuyến, cụ thể là: Đăng ký khai sinh: 83 hồ sơ; đăng ký khai tử 49 hồ sơ, đăng ký kết hôn 72 hồ sơ. 

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai Đề án 06 vẫn còn một số vướng mắc cụ thể: Công tác chỉ đạo, điều hành, công tác phối hợp triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo Kế hoạch số 56/KH-UBND của một số cơ quan, ban, ngành, UBND cấp xã chưa được quan tâm, thiếu quyết liệt, còn trông chờ, xem nhẹ thiếu chủ động trong thực hiện. Nguồn nhân lực và cơ sở vật chất, kinh phí để phục vụ triển khai Đề án 06 còn nhiều hạn chế, chưa có sự hướng dẫn cụ thể về bố trí nhân lực bắt buộc, cũng như trang thiết bị cần thiết cho mỗi dịch vụ công. Việc cài đặt, kích hoạt sử dụng tài khoản định danh điện tử mức 1, mức 2 gặp nhiều khó khăn về mặt chủ quan và khách quan. Việc triển khai các mô hình điểm về xây dựng và cung cấp dịch vụ công trực tuyến tại các đơn vị, địa phương chưa được chú trọng, chưa triển khai thực hiện. Tỷ lệ người dân tham gia dịch vụ công, kích hoạt tài khoản định danh điện tử còn thấp; việc xây dựng, làm sạch dữ liệu chuyên ngành, ứng dụng Đề án 06 vào các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội còn chậm, hiệu quả chưa cao, chế độ thông tin báo cáo chưa kịp thời, chất lượng chưa cao…

Để việc triển khai thực hiện Đề án 06 trong thời gian đến đạt được kết quả đề ra, Chủ tịch UBND huyện đề nghị các Phòng, ban, ngành và UBND các xã, thị trấn cần tiếp tục xác định Đề án 06 là nhiệm vụ chính trị quan trọng, đột phá nhằm thực hiện các mục tiêu chuyển đổi số, hướng đến lợi ích chung, lấy lợi ích của người dân là trung tâm; tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức nhất là người đứng đầu, khẩn trương tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 23/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án 06; Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhất là tuyên truyền về lợi ích thiết thực của việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến, đặc biệt là 25 dịch vụ công thiết yếu của Đề án 06 đảm bảo phù hợp với từng nhóm đối tượng, đặc điểm địa bàn, khu vực dân cư; các Phòng, ban, ngành, địa phương phải phối hợp đồng bộ, chặt chẽ, bảo đảm công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện Đề án 06 quyết liệt, xuyên suốt từ huyện đến cơ sở...

Tin liên quan

Dữ liệu đang được cập nhật...