Đoàn thanh niên xã Tiên Mỹ tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Nhớ về Bác lòng ta trong sáng hơn”

Ngày 19/5/2023, Đoàn thanh niên xã tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Nhớ về Bác, lòng ta trong sáng hơn” chào mừng kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2023) và triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2023. Về tham dự buổi sinh hoạt có đồng chí cao Hồng Nam, Bí thư đảng ủy xã, các đồng chí là đảng viên trẻ và hơn 80 bạn đoàn viên thanh niên tham dự.

 

 

Tại chương trình các bạn đoàn viên thanh niên đã được nghe đồng Chí cao Hồng Nam, Bí thư đảng ủy xã chia sẻ về Cuộc đời và sự nghiệp cách mạng vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh và chuyên đề về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” với những đặc trưng giá trị, mang đậm dấu ấn Hồ Chí Minh, gắn liền với nhân cách mẫu mực, trí tuệ lỗi lạc, đạo đức trong sáng của Người; phong cách quần chúng, phong cách dân chủ, phong cách nêu gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh thể hiện xuyên suốt trong mọi hành động, trong cả cuộc đời cách mạng, phấn đấu hy sinh vì Tổ quốc, vì Nhân dân.