Tập huấn về quy trình cấp mã số vùng trồng, quản lý mã số vùng trồng

Sáng ngày 19/5, tại Hội trường UBMTTQVN huyện, Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Quảng Nam chủ trì phối hợp với Hội nông dân huyện tổ chức Hội nghị tập huấn phổ biến kiến thức về “ Xây dựng và quản lý mã số vùng trồng trên lĩnh vực nông nghiệp” cho 70 đại biểu đại diện lãnh đạo, chuyên viên, viên chức phụ trách lĩnh vực trồng trọt Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Trung tâm Kỹ thuật nông nghiệp huyện, Cán bộ Hội nông dân; cán bộ chuyên môn phụ trách Nông nghiệp xã, tổ khuyến công cộng đồng, tổ hợp tác và cá nhân tham gia sản xuất tại các vùng có thể hình thành vùng sản xuất tập trung để cấp mã số vùng trồng, đại diện các hộ gia đình, cá nhân sản xuất trên địa bàn.

Tại buổi tập huấn, báo cáo viên Chi cục trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh triển khai phổ biến những yêu cầu khi thiết lập vùng trồng, cơ sở đóng gói, những quy định về cấp mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói nông sản phục vụ xuất khẩu và tiêu thụ nội địa; hướng dẫn hồ sơ, thủ tục đăng ký cấp mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói nông sản phục vụ xuất khẩu và tiêu thụ nội địa; hướng dẫn kiểm tra, đánh giá vùng trồng; thiết lập hồ sơ đề nghị cấp mã số vùng trồng; quản lý sử dụng mã số vùng trồng.