Tổ chức Hội nghị tập huấn quản lý ca, quy trình quản lý trẻ em bị xâm hại, trẻ em có nguy cơ bị bóc lột, ngược đãi, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt

Sáng ngày 18.5, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội nghị tập huấn quản lý ca, quy trình quản lý trẻ em bị xâm hại, trẻ em có nguy cơ bị bóc lột, ngược đãi, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt cho đội ngũ cộng tác viên dân số, gia đình, trẻ em và nhân viên y tế thôn, khối phố trên địa bàn huyện Tiên Phước.

Tại Hội nghị, 86 cộng tác viên dân số, gia đình, trẻ em và nhân viên y tế thôn, khối phố của huyện Tiên Phước được đồng chí Lưu Thị Bích Ngọc - Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam phổ biến các văn bản của Trung ương, tỉnh về công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em; hướng dẫn thực hiện các bước quy trình về hỗ trợ, can thiệp đối với trường hợp trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; quy trình phối hợp hỗ trợ, can thiệp, xử lý đối với các trường hợp trẻ em bị bạo lực, xâm hại.

Bên cạnh đó, các cộng tác viên còn được hướng dẫn kỹ năng lập hồ sơ quản lý trường hợp, kỹ năng lưu trữ thông tin, hướng dẫn ghi sổ theo dõi trẻ em trong gia đình; chia sẻ, trao đổi với đại biểu về các vấn đề liên quan đến thực hiện quy trình quản lý trẻ em bị xâm hại, trẻ em có nguy cơ bị bóc lột, ngược đãi, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. 

Thông qua đợt tập huấn lần này giúp cho các cộng tác viên nắm bắt các kiến thức, kỹ năng cơ bản về quản lý ca, quy trình quản lý trẻ em bị xâm hại, trẻ em có nguy cơ bị bóc lột, ngược đãi, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt để có biện pháp quan tâm, hỗ trợ, giúp đỡ trẻ em.

Tin liên quan

Dữ liệu đang được cập nhật...