Thường trực HĐND huyện tổ chức Hội nghị liên tịch để chuẩn bị nội dung cho kỳ họp thứ 13 HĐND huyện khóa XII

Sáng ngày 17/5/2023, Thường trực HĐND huyện Tiên Phước khóa XII tổ chức Hội nghị liên tịch với UBND huyện, Ủy ban MTTQ huyện và các cơ quan Tư pháp để thống nhất nội dung, thời gian tổ chức Kỳ họp thứ 13 - Kỳ họp giữa năm 2023. Đồng chí Phạm Văn Đốc - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị; tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Minh Xinh - UVBTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện, đồng chí Nguyễn Chính - Chủ tịch UBMTTQVN huyện, Chánh án Tòa án nhân dân huyện, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện.

Theo kế hoạch, Kỳ họp thứ 13 được tổ chức trước ngày 15/7 (thời gian dự kiến tổ chức kỳ họp vào ngày 14/7/2023. Tại kỳ họp này, HĐND huyện sẽ Xem xét các báo cáo thường lệ giữa năm, quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của HĐND huyện theo luật định: Báo cáo về tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 của: Thường trực HĐND huyện, các Ban HĐND huyện; Tòa án nhân dân huyện, Viện Kiểm sát nhân dân huyện, Chi cục Thi hành án Dân sự huyện; Báo cáo về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; thực hiện ngân sách nhà nước, đầu tư xây dựng cơ bản; quyết toán ngân sách nhà nước năm 2022; công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác chỉ đạo điều hành của UBND huyện. Dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2024; Báo cáo trả lời, giải quyết ý kiến cử tri sau Kỳ họp thứ 11, HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026; Báo cáo trả lời các ý kiến, kiến nghị của Thường trực HĐND huyện, UBMTTQVN huyện, các Ban HĐND huyện; Báo cáo nội dung dự án xây dựng hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn huyện Tiên Phước; Báo cáo kết quả thực hiện chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2022; Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2024; Thông báo của Ban Thường trực Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện về kết quả hoạt động tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2023; Quyết định một số vấn đề quan trọng liên quan đến việc phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của địa phương thuộc thẩm quyền trên cơ sở xem xét các báo cáo, đề án, tờ trình của Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, báo cáo thẩm tra của các Ban Hội đồng nhân dân huyện và ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân huyện tại Kỳ họp.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Văn Đốc - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đề nghị Văn phòng HĐND&UBND huyện tiếp thu toàn bộ các ý kiến tham gia góp ý của các đồng chí dự họp khẩn trương bổ sung, hoàn chỉnh kế hoạch tổ chức kỳ họp thứ 13 để trình Thường trực HĐND huyện ban hành. Chủ động theo dõi, đôn đốc chuẩn bị nội dung trình kỳ họp đảm bảo theo thời gian quy định. Các cơ quan Tư pháp, Công an huyện chủ động xây dựng báo cáo gửi về Thường trực HĐND huyện đúng thời gian quy định.

Tin liên quan

Dữ liệu đang được cập nhật...