Thường trực HĐND huyện giám sát tiến độ đầu tư, hiệu quả sau đầu tư các công trình xây dựng cơ bản

Sáng ngày 10/5/2023, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND huyện Tiên Phước do đồng chí Nguyễn Minh Xinh - UVBTV, Phó Chủ tịch HĐND huyện làm Trưởng đoàn đã tiến hành giám sát UBND huyện về tiến độ đầu tư, phát huy hiệu quả sau đầu tư các công trình xây dựng cơ bản gắn với công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, bố trí tái định cư các dự án trọng điểm; công tác khai thác, phát triển quỹ đất trên địa bàn huyện.

Quang cảnh buổi giám sát

Qua giám sát cho thấy, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn, ảnh hưởng bởi dịch bệnh, thiên tai bão lụt thường xuyên, nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng còn hạn chế nhưng với sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt của Đảng bộ, chính quyền; được sự quan tâm của lãnh đạo Tỉnh, các Sở ngành liên quan của tỉnh, huyện Tiên Phước đã đạt được những thành quả đáng khích lệ trên lĩnh vực đầu tư, xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng, dân sinh, chỉnh trang đô thị, góp phần tích cực vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. UBND huyện đã có nhiều cố gắng, nỗ lực trong việc thực hiện công tác lập, triển khai kế hoạch đầu tư công trên địa bàn hàng năm, 5 năm, đảm bảo các nguyên tắc, quy trình đầu tư, đầu tư công gắn với khả năng ngân sách và các mục tiêu ưu tiên; các dự án trong kế hoạch đầu tư công được lựa chọn, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư theo định hướng phát triển chung; tăng cường sự phối hợp giữa các cấp ngân sách trong quản lý đầu tư công, kỷ cương kỷ luật ngân sách...; khắc phục dần tình trạng đầu tư dàn trải, hạn chế tình trạng nợ công. Tổng vốn đầu tư công năm 2021-2023: 619,235 tỷ đồng (năm 2021:182,641 tỷ đồng, năm 2022: 266,876 tỷ đồng, năm 2023: 169,718 tỷ đồng), đầu tư 469 công trình, trong đó: 271 dự án khởi công mới. Tỷ lệ giải ngân hằng năm trên 80% kế hoạch (năm 2021: 97%KH, năm 2022 (81% KH). Tổng số công trình gắn với thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng được thực hiện giai đoạn 2021 - 2022 là 41 công trình với tổng mức đầu tư được duyệt trên 300 tỷ đồng, tổng vốn đã bố trí trong đó: 115,9 tỷ đồng, giải ngân 97,5% kế hoạch. 

Bên cạnh những kết quả đáng ghi nhận, công tác quản lý đầu tư vẫn còn những tồn tại, hạn chế cần tập trung khắc phục như: công tác chuẩn bị đầu tư theo quy định chưa được thực hiện chặt chẽ; phần lớn các công trình, dự án trọng điểm triển khai chậm so với kế hoạch đề ra do vướng công tác bồi thường GPMB; nợ xây dựng cơ bản còn cao; nợ khối lượng tuy được kiểm soát nhưng vẫn tiềm ẩn nguy cơ không có khối lượng giải ngân; một số công trình chậm quyết toán, một số công trình chưa phát huy được hiệu quả sau đầu tư đặc biệt là các công trình thủy lợi; hầu hết các dự án khai thác quỹ đất tạo nguồn vốn cho đầu tư xây dựng của các địa phương đã được cho chủ trương nhưng chậm triển khai, để kéo dài. Các địa phương chưa quan tâm đúng mức đến công tác quản lý đất công, công tác khai thác quỹ đất… 

Kết luận giám sát, Đoàn giám sát đề nghị UBND huyện và các địa phương có kế hoạch khắc phục các hạn chế, tồn tại sau khi Thường trực HĐND khảo sát, giám sát. Thường xuyên theo dõi, cập nhật tiến độ giải ngân theo kế hoạch, tập trung chỉ đạo, thực hiện quyết liệt các giải pháp giải ngân vốn các công trình, dự án trọng điểm, nhất là các công trình nông thôn mới; khẩn trương triển khai các thủ tục để khởi công các công trình năm 2023. Các công trình, dự án vướng mắc về bồi thường GPMB, đề nghị UBND huyện làm việc cụ thể với các cơ quan chuyên môn, các đơn vị chủ đầu tư xác định cụ thể điểm nghẽn, các nguyên nhân (về cơ chế chính sách, tổ chức thực hiện, bố trí cán bộ làm công tác BTGPMB…) để có giải pháp chỉ đạo giải quyết kịp thời, đẩy nhanh tiến độ giải ngân đối với các công trình chậm tiến độ như báo cáo đã nêu. Chỉ đạo rà soát các công trình còn dang dở mang tính cấp thiết để tiếp tục thực hiện đầu tư trong năm 2024. Các công trình, dự án đầu tư từ năm 2024 trở đi, lưu ý thực hiện đúng quy trình đầu tư công, trong đó có công tác chuẩn bị đầu tư, nghiên cứu đánh giá tiền khả thi các công trình, dự án chặt chẽ để đề xuất HĐND huyện quyết định chủ trương đầu tư hiệu quả. 

Tiếp tục chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình khai thác phát triển quỹ đất trên địa bàn huyện để tạo nguồn thu cho ngân sách; chỉ đạo UBND các xã, thị trấn tập trung làm tốt công tác phối hợp với các ngành chuyên môn của huyện để thực hiện có hiệu quả công tác đầu tư công, quản lý đất công, khai thác phát triển quỹ đất trên địa bàn quản lý.

Tin liên quan

Dữ liệu đang được cập nhật...