Mặt trận xã Tiên Cảnh tổ chức hội thi “Ban công tác mặt trận giỏi” năm 2023

Sáng ngày 16.5, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã Tiên Cảnh (huyện Tiên Phước) tổ chức Hội thi “Ban Công tác Mặt trận giỏi” năm 2023. Tham dự hội thi có gần 100 thí sinh ở 8 khu dân cư trên địa bàn xã.

Với sự chuẩn bị công phu, chu đáo cùng hình thức sân khấu hóa, gần gũi với đời sống của người dân, các thí sinh đã trải qua 3 phần thi: “Giới thiệu”, “Kiến thức trắc nghiệm” và “Xử lý tình huống tinh thông”. Ở  phần thi chào hỏi, các thí sinh đã khéo léo kết hợp giữa việc giới thiệu về bản thân và công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Vận động Nhân dân tích cực tham gia xây dựng và giữ gìn thôn, xóm, ngõ, sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn; xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, công tác hòa giải ở cơ sở… Ở phần thi kiến thức trắc nghiệm, các thí sinh đã trả lời các câu hỏi liên quan đến vai trò, chức năng, nhiệm vụ và trách nhiệm của MTTQ Việt Nam các cấp. Những nội dung cơ bản trong các phong trào, cuộc vận động do Ủy ban MTTQ Việt Nam phát động. Ở phần thi xử lý tình huống tinh thông dưới hình thức sân khấu hóa, các thí sinh vận dụng những kiến thức về pháp luật và kinh nghiệm của mình để giải quyết các mâu thuẫn thường xuyên xảy ra ở địa phương như: Ô nhiễm môi trường, xử lý rác thải, vệ sinh an toàn thực phẩm, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang…