Tiên An phát động xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu ở thôn 3

Sáng ngày 11.5, Ban Chỉ đạo xây dựng Nông thôn mới (NTM) xã Tiên An tổ chức lễ phát động xây dựng NTM kiểu mẫu ở thôn 3 (giai đoạn 2022 - 2025). 

Thôn 3, xã Tiên An có diện tích trên 586 ha, với 256 hộ dân sinh sống (trong đó có 21 hộ đồng bào dân tộc Co), chia làm 7 tổ đoàn kết. Người dân chủ yếu sống dựa vào kinh tế nông, lâm nghiệp là chủ yếu. Trong đó, người dân tập trung các loại cây ăn quả như thanh trà, chuối, lòn bon... Những năm gần đây thôn luôn đạt danh hiệu thôn văn hóa. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn được giữ vững. Hiện trong thôn chỉ còn 6 hộ nghèo, 8 hộ cận nghèo. Hiện thôn 3 đạt 5/10 tiêu chí xây của Bộ tiêu chí xây dựng NTM kiểu mẫu. Đó là tiêu chí điện; tiêu chí môi trường; tiêu chí số Chi bộ đảng, Ban phát triển thôn và các đoàn thể chính trị; tiêu chí Quốc phòng và An ninh trật tự xã hội; tiêu chí hài lòng của người dân khi tham gia xây dựng thôn NTM kiểu mẫu.