Nhân dân Tiên Lãnh (Tiên Phước) hiến đất làm đường

Với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm” nhiều con đường đường đất, đường bê tông nhỏ hẹp trước đây ở Tiên Lãnh (Tiên Phước) nay đã trở thành đường khang trang. Người dân ở tổ 3, (thôn 4) là một trong những khu dân dân cư (KDC) điển hình trên địa bàn xã Tiên Lãnh thực hiện việc hiến đất và vật kiến trúc trên đất giúp chính quyền làm đường giao thông nông thôn.