Tiên Mỹ tổ chức lễ phát động xây dựng Cụm dân cư Nông thôn mới kiểu mẫu thôn Trà Lai

Chiều ngày 28.4, UBND - UBMTTQVN xã Tiên Mỹ cùng với các hội, đoàn thể tổ chức lễ phát động xây dựng Cụm dân cư Nông thôn mới kiểu mẫu số 3, 4 thôn Trà Lai.

Cụm dân cư số 3 và số 4 thôn Trà Lai có 89 hộ gia đình. Thời gian qua, các hộ dân trong ở 2 Cụm dân cư đã tích cực tham gia triển khai thực hiện các tiêu chí về xây dựng Cụm dân cư Nông thôn mới như; tham gia lắp đặt 55 bóng điện chiếu sáng, dọn vệ sinh, lắp đặt các biển tuyên truyền dọc tuyến đường về trung tâm thôn Trà Lai với chiều dài gần 700m. Các hộ dân cũng tích cực chỉnh trang vườn nhà theo hướng xanh, sạch, đẹp, hiệu quả. Trong đó có 45 hộ chỉnh trang cổng ngõ xanh, sạch, đẹp; có 13 hộ đã chỉnh trang vườn nhà xanh, sạch, đẹp, hiệu quả và 15 hộ đăng ký tham gia trồng các loại cây ăn quả có giá trị kinh tế… Ngoài ra, bà con ở 2 Cụm dân cư cũng tích cực tham gia bảo vệ an ninh trật tự, hiến đất đai, cây cối, ngày công lao động chung tay với chính quyền xây dựng Nông thôn mới.