ĐẢNG ỦY XÃ TIÊN THỌ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SƠ KẾT TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ QUÝ I VÀ SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ VỀ CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT

Sáng ngày 21/4, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Tiên Thọ tổ chức Hội nghị sơ kết đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ Quý I, triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm Quý II năm 2023 và bàn chuyên đề về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ Đảng năm 2023. Dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ xã, Thường trực HĐND - UBND - UBMTTQVN xã và các đồng chí bí thư, phó bí thư các chi bộ trực Đảng bộ xã. Đồng chí Nguyễn Văn Quý - Phó Bí thư Thường trực, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy chủ trì hội nghị. 

 

Quang cảnh hội nghị

Qua báo cáo kết quả thực hiện, hội nghị thống nhất cao với kết quả đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ Quý I và một số nhiệm vụ trọng tâm Quý II năm 2023. Cũng tại hội nghị này, Đảng ủy đã báo cáo đánh giá giữa nhiệm kỳ về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng bộ. Ban Chấp hành Đảng bộ đã thực hiện tốt Chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát đã đề ra đầu nhiệm kỳ, đã tổ chức kiểm tra, giám sát đối với 32 lượt tổ chức đảng và đảng viên theo Điều 30, Điều lệ Đảng. Thực hiện chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát hằng năm của UBKT Đảng ủy, từ đầu nhiệm kỳ đến nay UBKT Đảng ủy đã tổ chức kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 02 tổ chức đảng và 03 đảng viên, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thu, nộp, quản lý, sử dụng đảng phí đối với 05 tổ chức đảng, kiểm tra việc thi hành kỷ luật trong đảng đối với 02 tổ chức đảng, giám sát chuyên đề đối với 04 tổ chức đảng và 03 đảng viên. Qua kiểm tra, giám sát đã đánh giá đúng ưu điểm để phát huy, đồng thời chỉ rỏ những hạn chế, khuyết điểm để tổ chức đảng, đảng viên kịp thời sửa chữa, khắc phục. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng ủy đã xử lý kỷ luật 01 tổ chức đảng với hình thức khiển trách, 04 đảng viên với hình thức khiển trách; UBKT Đảng ủy xử lý kỷ luật 01 đảng viên với hình thức cảnh cáo; chi bộ trực thuộc Đảng ủy xử lý kỷ luật 01 đảng viên với hình thức khiển trách.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được công tác kiểm tra, giám sát đôi lúc chưa được kịp thời, chưa đi vào cụ thể nội dung trọng tâm, theo dõi, giám sát việc chấp hành kết luận còn hạn chế. Một số chi bộ thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát đảng viên chưa đúng theo quy định của Đảng, một số đảng viên vi phạm các quy định của Đảng trong sinh hoạt nhưng chi ủy, chi bộ không tổ chức kiểm tra và xem xét, xử lý kỷ luật theo quy định của Đảng. 

Qua thảo luận về nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng, đồng chí Nguyễn Văn Quý - Phó Bí thư Thường trực, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy chủ trì đã thống nhất kết luận về một số nội dung cần triển khai thực hiện để hoàn thành tốt nhiệm vụ Chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa, nhiệm kỳ 2020-2025 và nhiệm vụ chính trị trong năm 2023 đã đề ra, từng bước xây dựng chi bộ, đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

 

Tin liên quan

Dữ liệu đang được cập nhật...