Bí thư Chi đoàn gương mẫu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” là cuộc vận động lớn của Đảng. Sinh thời Bác Hồ rất coi trọng, biểu dương gương người tốt, việc tốt. Bác dạy: “Lấy gương tốt trong quần chúng nhân dân và cán bộ, đảng viên để giáo dục lẫn nhau, lấy quần chúng giáo dục quần chúng rất sinh động và có sức thuyết phục rất lớn”. Những năm qua, công tác triển khai thực hiện việc “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” luôn được Đoàn xã Tiên Châu, huyện Tiên Phước đặc biệt chú trọng, quan tâm, tổ chức bằng nhiều hoạt động hiệu quả, ý nghĩa, thiết thực. Thể hiện qua nhiều hoạt động năng động, sáng tạo, lựa chọn những phương pháp mới, cách làm hay, từng bước tạo sự lan tỏa đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến gần hơn với các đoàn viên, thanh thiếu niên, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng- an ninh cũng như công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi ở địa phương ngày càng vững mạnh. Qua đó, đã xuất hiện nhiều gương điển hình tiên tiến trong học tập, lao động và trong công tác Đoàn. Tiêu biểu là đồng chí Nguyễn Thị Băng Giao - Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn xã Tiên Châu - Bí thư chi đoàn trường Mẫu giáo - Tiểu học. 

Đồng chí Nguyễn Thị Băng Giao, sinh năm 1990, hiện đang công tác tại trường Mẫu giáo xã Tiên Châu, huyện Tiên Phước, vừa là một đoàn viên và là một trong những đảng viên trẻ tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.