Đoàn kiểm tra liên ngành về an toàn vệ sinh thực phẩm huyện ra quân kiểm tra an toàn thực phẩm nhân “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2023

Nhằm đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, xác định trách nhiệm và hành động của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát công tác bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm; kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân, cơ sở sản xuất, kinh doanh vi phạm quy định về an ninh, an toàn thực phẩm.

Đoàn kiểm tra an toàn thực phẩm huyện được thành lập theo Quyết định số 1155/QĐ-UBND ngày 04/4/2023 của UBND huyện đã tiến hành kiểm tra một số bếp ăn tập thể tại các trường bán trú, căn tin bệnh viện, các cơ sở cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn các xã Tiên Châu, Tiên Mỹ, Tiên Thọ, Tiên An và Thị trấn Tiên Kỳ. Trong quá trình kiểm tra, đoàn kiểm tra kết hợp thực hiện công tác tuyên truyền kiến thức pháp luật về an toàn thực phẩm, nâng cao nhận thức và ý thức cộng đồng trong công tác bảo đảm an toàn thực phẩm.

“Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2023 với chủ đề: “Bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới”. Thời gian triển khai từ ngày 15/4/2023 đến ngày 15/5/2023.

Tin liên quan

Dữ liệu đang được cập nhật...