Chuyển đổi số xây dựng nông thôn mới thông minh

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 2309/KH-UBND ngày 18/4/2023 về thực hiện Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới (NTM), hướng tới NTM thông minh trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2023.

Kế hoạch hướng đến đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số nhằm tăng cường hiệu quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, góp phần thúc đẩy kinh tế nông thôn, nâng cao chất lượng đời sống người dân, thu hẹp dần khoảng cách về chất lượng dịch vụ giữa nông thôn - thành thị, từng bước hướng tới NTM thông minh.

UBND tỉnh đặt mục tiêu đưa chương trình xây dựng NTM tổ chức đồng bộ, thống nhất trên nền tảng công nghệ số, phấn đấu số hồ sơ công việc được xử lý trên môi trường mạng đạt 90% đối với cấp tỉnh, cấp huyện 80% và cấp xã 60%.

Tất cả xã NTM và xã NTM nâng cao năm 2023 đạt chuẩn tiêu chí về thông tin và truyền thông. Xây dựng thí điểm ít nhất 5 xã NTM thông minh theo lĩnh vực nổi trội, như kinh tế, du lịch nông thôn, môi trường, văn hóa, cải cách hành chính, an ninh trật tự... Phấn đấu tất cả xã NTM kiểu mẫu năm 2023 có ít nhất 1 mô hình thôn NTM thông minh...

Thực hiện đạt mục tiêu đề ra, UBND tỉnh ưu tiên giải pháp đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức về chuyển đổi số trong xây dựng NTM cho cấp ủy, chính quyền, cán bộ và cộng đồng dân cư; đa dạng hóa hình thức truyền thông trên nền tảng công nghệ số.

Cải cách hành chính gắn với phát triển chính quyền số; cung cấp và nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Hỗ trợ người dân sử dụng thiết bị công nghệ thông tin (mạng wifi internet miễn phí khu vực trung tâm xã, các điểm sinh hoạt văn hóa ở cộng đồng, điểm du lịch nông thôn…), các nền tảng số; nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ viễn thông, internet băng rộng...

UBND tỉnh yêu cầu Sở NN&PTNT phối hợp hướng dẫn các địa phương triển khai thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí về tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn của Bộ tiêu chí xã NTM nâng cao và Bộ tiêu chí xã NTM kiểu mẫu giai đoạn 2021 - 2025.

Trong đó chú trọng đẩy mạnh phát triển HTX tổ chức liên kết theo chuỗi giá trị ổn định; xây dựng mô hình kinh tế ứng dụng công nghệ cao, hoặc mô hình nông nghiệp áp dụng cơ giới hóa, liên kết theo chuỗi giá trị gắn với đảm bảo an toàn thực phẩm.

Ứng dụng, đẩy mạnh quá trình số hóa, xây dựng bản đồ số nông nghiệp nông thôn, cơ sở dữ liệu đồng bộ, thực hiện quản lý mã số vùng trồng, truy xuất nguồn gốc đối với các sản phẩm nông nghiệp, nông thôn. Đồng thời tăng cường ứng dụng trực tuyến, công nghệ thực tế ảo trong công tác quảng bá, xúc tiến thương mại, thương mại điện tử cho nông sản...

 

Tin liên quan

Dữ liệu đang được cập nhật...