Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng tổ chức Diễn đàn đối thoại giữa Lãnh đạo nhà trường và học sinh năm học 2022 - 2023

Nhằm hướng tới sự dân chủ, cởi mở về thông tin, đối thoại thẳng thắn để tháo gỡ những khó khăn và tìm ra giải pháp nâng cao chất lượng các hoạt động dạy và học của nhà trường; từ đó có biện pháp thích hợp để giải quyết trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm, nhằm tạo điều kiện cho học sinh học tập tốt, rèn luyện tốt, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học; Chiều ngày 18/03/2023, trường THPT Huỳnh Thúc Kháng đã tổ chức Diễn đàn đối thoại giữa Lãnh đạo nhà trường với đại biểu đại diện cho học sinh đang theo học tại trường.