Tiên Lộc tuyên truyền Luật Bảo vệ Môi trường, Luật Phòng chống tác hại của rượu bia, Luật Phòng, chống ma túy; Luật Phòng, chống bạo lực gia đình cho hội viên phụ nữ

Trong thời gian 4 ngày (05/3-08/3/2022) UBND xã Tiên Lộc phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ xã tổ chức  4 cuộc tuyên truyền Luật Bảo vệ Môi trường, Luật Phòng chống tác hại của rượu bia, Luật Phòng, chống ma túy; Luật Phòng, chống bạo lực gia đình cho 297 đại biểu là hội viên phụ nữ và Nhân dân 4 thôn trên địa bàn xã.

Tại các cuộc tuyên truyền các đại biểu được nghe các tuyên truyền viên pháp luật của xã tuyên truyền, phổ biến những nội dung cơ bản của Luật Bảo vệ Môi trường, Luật Phòng chống tác hại của rượu bia, Luật Phòng, chống ma túy; Luật Phòng, chống bạo lực gia đình. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, gia đình, cá nhân trong việc thực hiện về các Luật trên. Qua đó vận động nhân dân cùng tham gia thực hiện tốt các Luật này để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của mình, cũng như thực hiện tốt trách nhiệm của công dân. Lồng ghép vào buổi tuyên truyền, UBND xã tổ chức thi tìm hiểu pháp luật với các nội dung liên quan đến các Luật trên bằng hình thức “Rung chuông vàng”, trả lời đúng câu hỏi nhận quà nhằm hệ thống lại các kiến thức của các được nghe và hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật diễn ra sôi nổi, tích cực hơn.