Tiên Mỹ phát động Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2023

Sáng ngày 19/3, UBND xã Tiên Mỹ tổ chức lễ phát động tháng hoạt động thể dục - thể thao cho mọi người và ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2023.

Phát biểu tại lễ phát động Chủ tịch UBND xã Tiên Mỹ Võ Kim Chung mong muốn mọi tầng lớp nhân dân của xã tích cực duy trì hoạt động thể dục thể thao, đồng thời tuyên truyền cho gia đình, người thân và các đối tượng quần chúng khác cùng tham gia tập luyện thường xuyên để duy trì sức khỏe phục vụ cho công tác, sinh hoạt, lao động và học tập.