Triển khai nhiệm vụ lực lượng dân phòng và phát động phong trào phòng cháy chữa cháy tại xã Tiên Lập

Sáng ngày 23/3/2023, Công an xã Tiên Lập đã chủ trì tham mưu UBND xã tổ chức Hội nghị Triển khai nhiệm vụ của lực lượng dân phòng năm 2023 và phát động phong trào “Mỗi gia đình tự trang bị bình chữa cháy” tại nhà văn hóa xã Tiên Lập. 

Với sự tham dự của lãnh đạo Đảng ủy, chính quyền, đại diện các ngành, đoàn thể địa phương, Công an xã và tất cả đội viên đội dân phòng trên địa bàn xã, Hội nghị nhằm mục đích huy động sức mạnh của tất cả các ngành, đoàn thể địa phương và phát huy vai trò của lực lượng cơ sở trong công tác PCCC theo phương châm “Lực lượng tại chỗ, chỉ huy tại chỗ, phương tiện tại chỗ, vật tư hậu cần tại chỗ”.