Thông báo đấu giá quyền khai thác khoáng sản

Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam địa chỉ: 81 đường Huỳnh Thúc Kháng, thị trấn Tiên Kỳ, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam, thông báo tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản 06 điểm mỏ, trong đó: Đất san lấp 04 điểm mỏ, Cát 02 điểm mỏ (theo Quyết định số 02/QĐ-UBND ngày 03/01/2023 của UBND huyện Tiên Phước) trên địa bàn các xã: Tiên Thọ, Tiên Hà, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam với các nội dung sau: 

1. Thông tin về tài sản đấu giá: 

Quyền khai thác khoáng sản với các thông tin sau: 

TTT

Tên điểm mỏ và loại khoáng sản

DDiện tích (ha)

Mức thu tiền cấp quyền

(giá khởi điểm)

Trữ lượng

dự kiến

(m3)

Tiền cấp quyền KTKS (T) (đồng)

Tiền đặt trước (15%T)

(đồng)

11

TP BS-01 thôn Tiên Tráng, xã Tiên Hà

22,66

R=5%

20.000

136.687.500

20.000.000

22

TP-BS02

Bãi Đá Chồng, thôn Phú Vinh, xã Tiên Hà

33,27

R=5%

50.000

341.718.750

51.000.000

TP-BS03

Bãi Bến Sếu, thôn Tài Thành, xã Tiên Hà

11,26

R=5%

20.000

136.687.500

20.000.000

TP-BS04 Bãi Mù Mắt,

Thôn Tài Thành, xã Tiên Hà

11,48

R=5%

20.000

136.687.500

20.000.000

33

TP-BS05

đồi Dương Phụng,

thôn 1,  xã Tiên Thọ

44,2

R=3%

300.000

564.246.00

84.000.000

44

TP-BS08

Đồi Dương Chùa, Thôn Trung An, xã Tiên Hà

22,15

R=3%

200.000

376.164.000

56.000.000

55

TP-BS06

khu vực Gò Chua, thôn 3, xã Tiên Thọ

33,26

R=3%

200.000

376.164.000

56.000.000

66

TP-BS10

KV. Đồi Hố Nước, thôn 6, xã Tiên Thọ

77,34

R=3%

700.000

1.316.574.000

197.000.000

(Giá khởi điểm không bao gồm các chi phí trong việc bồi thường giải phóng mặt bằng khu vực khai thác; chi phí thăm dò khai thác khoáng sản và các khoản phí, lệ phí liên quan khác theo quy định của pháp luật, tổ chức trúng đấu giá tự thỏa thuận với người có tài sản trên đất, đất để bồi thường, hỗ trợ trước khi khai thác khoáng sản và thực hiện theo đúng cam kết đã ký gửi UBND huyện Tiên Phước, UBND các xã: Tiên Thọ, Tiên Hà)

2. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

- Hình thức đấu giá: đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá. 

- Phương thức đấu giá: trả giá lên.

3. Thời gian, địa điểm bán và tiếp nhận hồ sơ đề nghị tham gia đấu giá

- Thời hạn bán hồ sơ và tiếp nhận hồ sơ: 

Thời gian tiếp nhận hồ sơ đề nghị tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản là 30 (ba mươi) ngày, kể từ ngày 16/3/2023 đến hết ngày 14/4/2023 (không tiếp nhận hồ sơ vào ngày thứ 7, chủ nhật). 

- Địa điểm bán và tiếp nhận hồ sơ đề nghị tham gia đấu giá: Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam (bán và tiếp nhận hồ sơ trực tiếp, không qua đường bưu điện).

- Thời gian xét chọn hồ sơ: được thực hiện theo quy định tại Điều 19 Nghị định số 22/2012/NĐ-CP ngày 26/3/2012 của Chính phủ. 

4. Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước

Trong thời hạn 03 ngày trước ngày tổ chức cuộc đấu giá (thời gian cụ thể sẽ được thông báo đến khách hàng đủ điều kiện tham gia đấu giá), phải nộp số tiền đặt trước quy định tại mục 1 của Thông báo này vào tài khoản số: 111002857772 Ngân hàng TMCP Công Thương, chi nhánh Quảng Nam của Công ty Đấu giá Hợp danh Hòa Thuận.

5. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá

- Thời gian: thời gian cụ thể sẽ được thông báo đến khách hàng đủ điều kiện tham gia đấu giá.

- Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Hội trường UBND huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam (nếu địa điểm có thay đổi sẽ thông báo cụ thể), địa chỉ: 81 đường Huỳnh Thúc Kháng, thị trấn Tiên Kỳ, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam. 

6. Điều kiện tham gia đấu giá

- Là Doanh nghiệp, Hợp tác xã, ...được thành lập theo quy định của pháp luật và có đăng ký kinh doanh ngành nghề thăm dò, khai thác khoáng sản phù hợp với loại khoáng sản đưa ra đấu giá được thể hiện tại Giấy đăng ký kinh doanh nộp theo hồ sơ tham gia đấu giá. Khách hàng tham gia đấu giá phải có hồ sơ giới thiệu năng lực, kinh nghiệm trong thăm dò, khai thác và chế biến khoáng sản (máy móc thiết bị trong hồ sơ năng lực phải có giấy tờ chứng minh là tài sản sở hữu của doanh nghiệp hoặc của tổ chức cho thuê thiết bị).

- Hồ sơ giới thiệu năng lực về tài chính và khả năng huy động vốn; Báo cáo tài chính của 03 năm gần nhất (đối với doanh nghiệp hoạt động từ ba năm trở lên), giấy xác nhận hoàn thành các nghĩa vụ thuế (có xác nhận của cơ quan thuế); kế hoạch sơ bộ về đầu tư, thăm dò, khai thác, tiêu thụ sản phẩm và bản cam kết thực hiện dự án. Các tổ chức, cá nhân khi đến đăng ký mua hồ sơ tham gia đấu giá hoặc đến tham khảo thêm các thông tin về khu vực có khoáng sản đưa ra đấu giá phải có giấy giới thiệu và giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của đơn vị.

- Không cho phép tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với các tổ chức thuộc các trường hợp sau đây: 

+ Trong quá trình khai thác, chế biến khoáng sản gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Không thực hiện hoặc chậm thực hiện nghĩa vụ đóng cửa mỏ từ 01 năm trở lên. Tính từ tháng 04/2019 trở về sau: Bị xử phạt vi phạm hành chính từ 03 lần trở lên (kể cả bị đình chỉ hoạt động)/01 giấy phép khai thác khoáng sản, bị xử phạt bằng hình thức tước quyền sử dụng giấy phép khai thác khoáng sản, bị xử lý vi phạm hình sự; chậm thực hiện nghĩa vụ tài chính đến mức bị cơ quan thuế thực hiện biện pháp cưỡng chế thuế. 

+ Trong vòng 05 năm (tính từ thời điểm giấy phép khai thác khoáng sản hết hạn hoặc thời điểm nộp hồ sơ tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản trở về trước): Có sản lượng khai thác, kê khai nộp thuế trung bình của 02 năm liên tiếp < 60% công suất khai thác nêu trong giấy phép khai thác hoặc hiệu quả sản xuất kinh doanh thấp, thua lỗ trong 02 năm liên tiếp (không tính đối với thời gian xây dựng cơ bản mỏ). 

+ Các doanh nghiệp không thuộc các trường hợp nêu trên nhưng người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là người đã đại diện theo pháp luật của các doanh nghiệp thuộc các trường hợp nêu trên.

   - Hồ sơ tham gia đấu giá của các tổ chức phải có xác nhận của Chi cục thuế cấp huyện hoặc Cục thuế cấp tỉnh nơi các tổ chức đóng trụ sở liên quan đến việc thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước và các nội dung khác có liên quan như đã nêu ở trên; phải có xác nhận của Sở Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tài nguyên và Môi trường nơi các tổ chức đóng trụ sở liên quan đến việc chấp hành pháp luật khoáng sản, môi trường và các nội dung khác có liên quan như đã nêu ở trên 

* Mọi chi tiết xin liên hệ: Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Tiên Phước. Địa chỉ: 81 đường Huỳnh Thúc Kháng, thị trấn Tiên Kỳ, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam. Số điện thoại: 0235.3970456 để biết thêm thông tin chi tiết./.

Tải Thông báo tại đây.

Tin liên quan

Dữ liệu đang được cập nhật...