Trường Mẫu giáo Tiên Thọ tổ chức sinh hoạt chuyên môn theo hướng đổi đới với chủ đề “Phát triển thẩm mỹ cho trẻ phù hợp bối cảnh địa phương” năm học 2022-2023

Sáng ngày 21.02, tại trường Mẫu giáo Tiên Thọ, Cụm chuyên môn số 5 gồm các trường Mẫu giáo Tiên Thọ, Mẫu Tiên Phong và Mẫu giáo Tiên Hà) tổ chức sinh hoạt chuyên môn theo hướng đổi mới với chủ đề “Phát triển thẩm mỹ cho trẻ phù hợp với bối cảnh địa phương” năm học 2022-2023.

Tại buổi sinh hoạt các đại biểu đã đánh giá trao đổi những thuận lợi và hạn chế trong quá trình thực hiện công tác chuyên môn đảm bảo tuyệt đối an toàn cho trẻ, tổ chức nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ đáp ứng yêu cầu của Chương trình giáo dục Mầm non trong bối cảnh mới. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên mầm non đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục. Nhìn chung các đơn vị trường đã thực hiện đảm bảo kế hoạch theo chương trình giáo dục mầm non, tiếp tục thực hiện chủ đề: Xây dựng trường mầm non xanh - an toàn - thân thiện tại trường mình.