Ban Tổ chức Huyện ủy: Tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác Tổ chức xây dựng Đảng, phát động phong trào thi đua năm 2023

Chiều ngày 14/02, Ban Tổ chức Huyện ủy tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác Tổ chức xây dựng Đảng, phát động phong trào thi đua ngành Tổ chức xây dựng Đảng năm 2023. Dự hội nghị có đồng chí Phan Văn Dương - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; các đồng chí Bí thư (Phó Bí thư) Đảng ủy các xã, thị trấn; đại diện lãnh đạo Phòng Nội vụ huyện; lãnh đạo, chuyên viên Ban Tổ chức Huyện ủy. Đồng chí Nguyễn Khánh - UVTV, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Khánh - UVTV, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy đánh giá kết quả thực hiện, những hạn chế, tồn tại trong thời gian qua, đồng thời triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023. Trong đó, cần tập trung tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy, các cấp ủy cơ sở nghiên cứu triển khai các giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; phát triển đảng viên mới đạt chỉ tiêu, chất lượng; thực hiện nghiêm các quy định về công tác bảo vệ chính trị nội bộ; củng cố kiện toàn bộ máy; nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo Đề án 03 của Ban Thường vụ Huyện ủy gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức huyện đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới; thực hiện rà soát bổ sung quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý các cấp nhiệm kỳ hiện tại và các nhiệm kỳ kế tiếp đảm bảo quy trình, đúng đối tượng, đạt chất lượng; thực hiện tốt việc điều động, luân chuyển, chuyển đổi vị trí việc làm, bố trí sắp xếp đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, công chức, viên chức, người lao động đủ số lượng, phù hợp vị trí việc làm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, đồng thời triển khai thực hiện tốt chủ trương tinh giản biên chế và sử dụng biên chế các cơ quan khối Đảng, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể huyện giai đoạn 2023 - 2026; chủ động tham mưu, chỉ đạo triển khai lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị; tiếp tục quán triệt, triển khai, sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, … của cấp trên, đánh giá kết quả giữa nhiệm kỳ trên lĩnh vực công tác Tổ chức xây dựng Đảng,…

Quang cảnh hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác Tổ chức xây dựng Đảng, phát động phong trào thi đua năm 2023

Phát biểu tại Hội nghị đồng chí Phan Văn Dương - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy biểu dương những thành tích đạt được trên lĩnh vực công tác Tổ chức xây dựng Đảng trong thời gian qua, đồng thời đề nghị Ban Tổ chức Huyện ủy, đảng ủy các xã, thị trấn cần tập trung quyết liệt hơn nữa để đạt được các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và nội dung đột phá liên quan đến công tác Tổ chức xây dựng Đảng mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVII đã đề ra.

 

Đồng chí Phan Văn Dương - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy phát biểu tại hội nghị 

Kết thúc Hội nghị, đồng chí  Nguyễn Khánh - UVTV, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, các ý kiến tham gia tại Hội nghị và kết luận: năm 2023 là năm đánh giá kết quả thực hiện giữa nhiệm kỳ Đại hội (2020 - 2025), năm triển khai thực hiện nhiều qui định mới, kết luận của Trung ương, Tỉnh ủy về công tác xây dựng tổ chức đảng, đảng viên, công tác cán bộ, vì vậy, đề nghị cán bộ, công chức cơ quan Ban Tổ chức Huyện ủy, đảng ủy các xã, thị trấn bám sát yêu cầu, nhiệm vụ của ngành Tổ chức xây dựng Đảng, tích cực, chủ động, quyết tâm triển khai, thực hiện đạt nhiều kết quả hơn nữa trong tham mưu thực hiện công tác Tổ chức xây dựng Đảng đúng với chủ đề thi đua năm 2023 do Ban Tổ chức Tỉnh ủy phát động “Ngành Tổ chức xây dựng Đảng Quảng Nam đoàn kết, chung sức, đồng lòng, thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của dân tộc và 93 năm ngày thành lập ngành Tổ chức xây dựng Đảng (14/10/1930 - 14/10/2023)”.

Tin liên quan

Dữ liệu đang được cập nhật...