Huyện ủy Tổ chức gặp mặt kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2023) và mừng Xuân Quý Mão năm 2023

Chiều ngày 03/02, Huyện ủy tổ chức gặp mặt Kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2023) và mừng Xuân Quý Mão năm 2023. Tham dự buổi gặp mặt có các đồng chí Huỳnh Thị Thùy Dung - UVTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, phụ trách Tiên Phước; đồng chí Phạm Văn Đốc - TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Phan Văn Dương - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; các đồng chí nguyên Bí thư, Phó Bí thư Huyện ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy qua các thời kỳ hiện đang sinh sống trên địa bàn huyện; các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; các đồng chí Bí thư các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Huyện ủy cùng toàn thể lãnh đạo và cán bộ, công chức, người lao động cơ quan Huyện ủy. 

Phát biểu tại buổi gặp mặt, trong không khí ấm áp và nghĩa tình, đồng chí Phan Văn Dương - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đã ôn lại truyền thống 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và định hướng phát triển kinh tế - xã hội của huyện trong năm 2023. Đây là bước ngoặt quan trọng trong lịch sử cách mạng nước ta, đánh dấu một mốc son chói lọi trên con đường phát triển của dân tộc. Sự kiện thành lập Đảng bộ huyện ngày 16/6/1946 đã đi vào lịch sử, từ đây cách mạng Tiên Phước đã có một tổ chức lãnh đạo dưới ánh sáng của Đảng. Qua hơn 37 năm đổi mới, với quyết tâm và sự phấn đấu cao, Đảng bộ và nhân dân Tiên Phước đã tạo được diện mạo mới cho quê hương. Từ một nền kinh tế tiểu nông, sản xuất tự cung, tự cấp đã từng bước phát triển sang nền kinh tế sản xuất hàng hoá với nhiều thành phần kinh tế tham gia; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được đầu tư xây dựng đáp ứng nhu cầu thiết yếu của Nhân dân; đời sống vật chất và tinh thần của các tầng lớp nhân dân ngày càng được nâng lên, bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc. Đảng bộ và nhân dân huyện Tiên Phước đã vinh dự được Đảng và Nhà nước ghi nhận và phong tặng nhiều danh hiệu cao quý như: Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; Huân chương lao động hạng Nhất; Nhiều tập thể và cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân,…Để tiếp tục phát triển nhanh và bền vững hơn nữa trong thời gian tới, đồng chí Phan Văn Dương cũng đã nhấn mạnh tới một số nhiệm vụ huyện cần tập trung thực hiện trên hiện đó là: Tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; khai thác tiềm năng, lợi thế, huy động các nguồn lực, đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo; phát triển kinh tế hài hòa với phát triển văn hóa - xã hội; xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ, khai thác tiềm năng phát triển du lịch, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững; bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống; giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng, an ninh và đối ngoại; xây dựng huyện Tiên Phước phát triển nhanh và bền vững.

Đồng chí Phan Văn Dương - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy ôn lại truyền thống 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và định hướng phát triển kinh tế - xã hội của huyện trong năm 2023

 

Buổi gặp mặt đã lắng nghe những ý kiến đóng góp của các đồng chí nguyên lãnh đạo huyện đối với công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, quản lý, điều hành của chính quyền trên các lĩnh vực. Phát biểu tại buổi gặp mặt, các đồng chí nguyên lãnh đạo huyện vui mừng trước những kết quả của huyện nhà đạt được trong thời gian qua. Thành quả này có được là sự đoàn kết thống nhất của toàn Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn cùng những đóng góp to lớn của các thế hệ lãnh đạo huyện cho sự nghiệp phát triển của địa phương. Những ý kiến góp ý sẽ giúp cho thế hệ lãnh đạo đương nhiệm xác định hướng đi đúng cho sự phát triển của huyện trong thời gian tới. 

Phát biểu đáp từ các ý kiến của các đồng chí nguyên lãnh đạo huyện qua các thời kỳ, đồng chí Phạm Văn Đốc - TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện nhấn mạnh để góp phần cùng với toàn Đảng xây dựng Đảng ta trong sạch vững mạnh, đủ sức lãnh đạo đưa đất nước đi lên, Đảng bộ và cán bộ, đảng viên chúng ta phải nhận thức sâu sắc hơn trách nhiệm đối với Đảng, tiếp tục tiến hành củng cố xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn và đẩy lùi biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, XIII và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tăng cường sự thống nhất ý chí và hành động, tăng cường mối liên hệ mật thiết với nhân dân, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng. Chủ động đấu tranh làm thất bại âm mưu “Diễn biến hoà bình”, bạo loạn lật đổ của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch. Trong đó trọng tâm trong năm 2023 là triển khai thực hiện các kết luận và Nghị quyết của Hội nghị lần thứ năm, thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, đồng thời tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Kết luận 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chủ đề năm 2023. 

Quang cảnh buổi gặp mặt kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

 

Đồng chí Huỳnh Thị Thùy Dung - UVTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy phát biểu tại buổi gặp mặt