Phấn đấu đến cuối năm 2023, Tiên Phước có 14/14 xã đạt chuẩn nông thôn mới, tỷ lệ 100%

Ngày 02/2, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 530/KH-UBND về việc thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2023 với các mục tiêu cụ thể như sau:

Ảnh minh họa.

Xã NTM, chỉ đạo các xã: Đại Thạnh, Đại Sơn (Đại Lộc); Trà Giang (Bắc Trà My); Ninh Phước (Nông Sơn); Quế An, Quế Minh (Quế Sơn); Phước Năng (Phước Sơn); Tiên Lãnh (Tiên Phước) đạt chuẩn NTM để đến cuối năm 2023, có thêm ít nhất 07 xã đạt chuẩn NTM, nâng tổng số xã đạt chuẩn NTM lên ít nhất 130 xã, đạt tỷ lệ 67%. 

Xã NTM nâng cao: Chỉ đạo các xã: Tiên Phong, Tiên Cảnh (Tiên Phước); Bình Phú (Thăng Bình); Tam Anh Nam (Núi Thành); Quế Long, Quế Châu (Quế Sơn); Tam Phước, Tam Thái (Phú Ninh); Đại Hòa, Đại Thắng, Đại Nghĩa, Đại Cường, Đại Phong, Đại Đồng (Đại Lộc); Duy Sơn (Duy Xuyên); Điện Thọ, Điện Hồng, Điện Tiến (Điện Bàn), để đến cuối năm 2023 có thêm ít nhất 15 xã NTM nâng cao. 

Xã NTM kiểu mẫu: Chỉ đạo xã Điện Quang (Điện Bàn) đạt chuẩn xã NTM kiểu mẫu (kiểu mẫu nổi trội về lĩnh vực văn hóa). 

Thôn NTM: Phấn đấu có thêm ít nhất 80 thôn đạt chuẩn thôn NTM kiểu mẫu, cụ thể: Tiên Phước phấn đấu mới 10 thôn; Thăng Bình phấn đấu mới 10 thôn; Núi Thành phấn đấu mới 06 thôn; Quế Sơn phấn đấu mới 07 thôn; Phú Ninh phấn đấu mới 06 thôn; Đại Lộc phấn đấu mới 13 thôn; Nông Sơn phấn đấu mới 05 thôn; Tây Giang phấn đấu mới 10 thôn; Đông Giang phấn đấu mới 02 thôn; Phước Sơn phấn đấu mới 01 thôn; Bắc Trà My phấn đấu mới 02 thôn; Nam Trà My phấn đấu mới 01 thôn; Hội An phấn đấu mới 04 thôn; Duy Xuyên phấn đấu mới 05 thôn; Điện Bàn phấn đấu mới 08 thôn; Tam Kỳ phấn đấu mới 09 thôn. 

Các huyện, thị xã, thành phố, xã, thôn đã đạt chuẩn NTM tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí theo Bộ tiêu chí NTM giai đoạn 2022- 2025 hướng đến NTM nâng cao, kiểu mẫu. 

Giải ngân 100% nguồn vốn được giao cho Chương trình NTM năm 2023 (kể cả vốn năm 2022 chuyển sang). 

Các huyện NTM phấn đấu đạt từ 5-6 tiêu chí cấp huyện trở lên. Tiếp tục chỉ đạo, hỗ trợ thành phố Hội An thực hiện thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2023-2024 để trình Trung ương thẩm định.

UBND tỉnh yêu cầu các Sở, Ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thị xã, thành phố, UBND các xã xây dựng kế hoạch cụ thể thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2023 trong phạm vi, lĩnh vực, địa bàn quản lý; đưa chỉ tiêu xây dựng NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, thôn NTM kiểu mẫu vào chương trình công tác, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 của địa phương. Tổ chức thực hiện xây dựng NTM đảm bảo hoàn thành kế hoạch năm 2023 đề ra, không để phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản trái quy định trong xây dựng NTM, nhất là nợ XDCB giai đoạn 2016-2020 phải được xử lý dứt điểm.

File đính kèm: Kế hoạch


 

Tin liên quan

Dữ liệu đang được cập nhật...