Tiên Phước đạt chuẩn quốc gia phổ cập giáo dục trung học cơ sở năm 2022 mức 2

Ngày 30/1/2023, Sở Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Quyết định số 32/QĐ-SGD&ĐT về việc công nhận các huyện, thị xã, thành phố đạt chuẩn quốc gia phổ cập giáo dục trung học cơ sở năm 2022.

Theo đó, đã công nhận 18 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh đạt chuẩn quốc gia về phổ cập giáo dục trung học cơ sở tại thời điểm tháng 12 năm 2022. Có 10 địa phương được công nhận mức đạt mức độ 3; 08 địa phương đạt mức độ 2; huyện Tiên Phước đạt mức độ 2. Điều kiện bảo đảm phổ cập giáo dục trung học cơ sở căn cứ Điều 5 Thông tư số 07/2016/TT-BGDĐT ngày 22/3/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về điều kiện đảm bảo và nội dung, quy trình, thủ tục kiểm tra công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ.

 

Tin liên quan

Dữ liệu đang được cập nhật...