Triển khai Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) năm 2023

Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) năm 2023 vừa được UBND tỉnh ban hành.

Sản phẩm Snack chuối Bana của HTX Nông nghiệp xanh Đất Quảng đạt chuẩn OCOP 4 sao năm 2022

Năm 2022, Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh Quảng Nam đã đạt được những kết quả khá tốt. Đến nay, toàn tỉnh có tổng cộng 333 sản phẩm đã được công nhận các hạng sao OCOP. Riêng năm 2022, tỉnh Quảng Nam có 73 sản phẩm được công nhận các hạng sao OCOP. Trong số 333 sản phẩm được công nhận có có 275 sản phẩm hạng 3 sao, 58 sản phẩm hạng 4 sao, 01 sản phẩm tiềm năng 5 sao. Trong năm đã tổ chức nhiều đợt Hội chợ để quảng bá tiêu thụ sản phẩm OCOP tại nhiều tỉnh thành trên cả nước. 

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai Chương trình OCOP năm 2022 vẫn còn những mặt tồn tại nhất định, cần khắc phục: Công tác thông tin, tuyên truyền, tạo nhận thức chưa được thường xuyên; công tác chỉ đạo, triển khai ở một số địa phương chưa thật sự tập trung, quyết liệt; một số chủ thể đăng ký tham gia nhưng thiếu quyết tâm, bị động,...  

Để tổ chức thực hiện có hiệu quả Chương trình OCOP năm 2023, UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện nghiêm chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo số 376/TBUBND ngày 12/10/2022 và một số nội dung chủ yếu sau: 

Khẩn trương rà soát, lựa chọn, lập danh sách các chủ thể, sản phẩm được các địa phương đăng ký, tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình OCOP năm 2023. Triển khai chu trình OCOP thường niên theo quy định. 

Tham mưu tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền, truyền thông trên các phương tiện báo, đài… chú ý đa dạng về hình thức, trong đó, tiếp tục phối hợp với các địa phương, đơn vị liên quan khảo sát, lập kế hoạch lắp đặt một số pano ngoài trời để quảng bá về Chương trình OCOP; tham mưu xây dựng kế hoạch và tổ chức công tác đánh giá, phân hạng sản phẩm ở cấp tỉnh. 

Đẩy mạnh công tác chuyển đổi số trong quản lý điều hành, quảng bá, xúc tiến thương mại sản phẩm OCOP; xây dựng phần mềm quản lý, lưu trữ các thiết bị nhằm số hoá công tác đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP (laptop, màn hình, thiết bị phục vụ họp trực tuyến,…) tránh tình trạng hồ sơ văn bản giấy quá nhiều như phản ánh của địa phương và chủ thể OCOP. 

Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, địa phương rà soát những sản phẩm iềm năng 05 sao, xây dựng kế hoạch, kinh phí hỗ trợ cho chủ thể và thuê tư vấn có chuyên môn để giúp hoàn thiện hồ sơ, sản phẩm tham gia dự phân hạng 05 sao OCOP cấp Trung ương năm 2023 theo quy định. 

Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Ngoại vụ xây dựng Kế hoạch tham quan, học tập kinh nghiệm về Chương trình OCOP trong và ngoài nước cho cán bộ quản lý thực hiện Chương trình OCOP các cấp đảm bảo đúng quy định để thực hiện từ năm 2023.

File đính kèm: Chương trình.

Tin liên quan

Dữ liệu đang được cập nhật...