Tổ chức chương trình tết yêu thương tại xã Tiên Ngọc

Tiếp tục các hoạt động tình nguyện thường niên, ngày 16/01/2023, Chi đoàn Công an huyện Tiên Phước đã phối hợp với Đoàn Thanh niên xã Tiên Ngọc và Chi đoàn trường TH&THCS Trần Quốc Toản tổ chức thực hiện chương trình “Xuân tình nguyện – Tết yêu thương” năm 2023 tại trường TH&THCS Trần Quốc Toản.