CHI BỘ 4, ĐẢNG BỘ XÃ TIÊN CẢNH ĐẠT TIÊU CHUẨN “HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ” TIÊU BIỂU 5 NĂM LIỀN (2018-2022)

Thôn 4 là một trong tám thôn thuộc xã Tiên Cảnh, tuy đời sống người dân ở đây còn nhiều khó khăn, nhưng với sự quyết tâm cao của đội ngũ cán bộ, đảng viên; Chi bộ 4 đã phát huy tốt vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ, những năm gần đây, Chi bộ 4 luôn dẫn đầu phong trào thi đua trong xã, nhiều năm liền được Đảng uỷ xã Tiên Cảnh công nhận là chi bộ “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” tiêu biểu.

Chi bộ 4 hiện nay có 11 đảng viên. Tuy số lượng đảng viên ít, nhưng hầu hết có tuổi đời trẻ, năng động, sáng tạo, có năng lực và tâm huyết với tổ chức đảng, gắn bó với phong trào, đoàn kết thống nhất, phát huy tốt vai trò là hạt nhân chính trị ở địa phương. Đặc biệt, chi ủy chi bộ đã phát huy được vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt mối quan hệ giữa chi bộ với chính quyền và mặt trận, các đoàn thể ở thôn, phát huy dân chủ cơ sở, thể hiện rõ vai trò là trung tâm đoàn kết trong chi bộ, trong mối quan hệ công tác với chính quyền, mặt trận, các đoàn thể, luôn gần dân, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của Nhân dân. Nhờ vậy, qua 05 năm lãnh đạo, thực hiện nhiệm vụ chính trị đã đem lại nhiều kết quả nổi bật, thể hiện trên các mặt như: Sản xuất nông nghiệp có bước phát triển đáng kể, năng suất lúa bình quân đạt trên 51 tạ/ha. Nhiều hộ gắn giữa sản xuất lúa, màu với trồng cây lâm nghiệp (cây keo) nên có thu nhập khá. Tỷ lệ hộ nghèo giảm dần hằng năm, năm 2015 tỷ lệ hộ nghèo trong thôn là 5,38% đến cuối năm 2021 còn dưới 3,11% (theo chuẩn mới); nhiều hộ làm ăn từ trung bình vươn lên khá; 100% hộ sử dụng điện thắp sáng và nước sạch, 95% hộ có phương tiện đi lại, nghe nhìn, nhiều hộ có máy vi tính, kết nối mạng internet… Hằng năm tỷ lệ học sinh lên lớp đạt 100%,  tỷ lệ hộ gia đình đạt gia đình văn hoá, gia đình học tập đạt 97,17%; phong trào xây dựng nông thôn mới, khu dân cư kiểu mẫu được Nhân dân đồng tình ủng hộ và tham gia tích cực, các tuyến đường bê tông giao thông nông thôn trong thôn được kết nối, bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc; nhiều hộ gia đình trong thôn chung tay cùng với chi bộ, chính quyền thúc đẩy phát triển du lịch tại địa phương; tập trung chỉnh trang vườn nhà theo hướng xanh, sạch, đẹp, kết hợp phát triển du lịch cộng đồng; các khoản nghĩa vụ công dân năm nào cũng đạt và vượt chỉ tiêu giao; tình hình trật tự - an toàn xã hội trên địa bàn thôn được đảm bảo.

Đi đôi với lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, trật tự an toàn xã hội, chi bộ luôn chú trọng đến xây dựng đội ngũ cán bộ từ Ban Nhân dân thôn đến các đoàn thể, tổ đoàn kết, nên nhiều năm liền thôn luôn đạt vững mạnh; Ban công tác mặt trận, các đoàn thể thôn hoạt động hiệu quả; các tổ đoàn kết hoạt động tốt, không có tổ đoàn kết yếu kém; các đoàn thể hoạt động từ khá trở lên, nhiều đoàn thể được cấp trên khen thưởng. Khối đại đoàn kết toàn dân ngày càng được củng cố và phát triển tốt, người dân đều chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. 

Công tác xây dựng chi bộ luôn được chú trọng. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng luôn được chi bộ đặt lên hàng đầu, các chỉ thị, nghị quyết của Đảng được tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt nghiêm túc, kịp thời đến đảng viên và Nhân dân. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở chi bộ được thực hiện bằng những việc làm cụ thể và đảng viên tham gia tích cực; tính tiền phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên luôn được phát huy; sự gần gũi, gắn bó với quần chúng ngày càng bền chặt hơn; tinh thần tự phê bình và phê bình được thể hiện khá rõ; nội bộ đoàn kết thống nhất cao; công tác phát triển đảng viên mới được quan tâm; sinh hoạt chi ủy, chi bộ được duy trì thường xuyên, nội dung sinh hoạt chi bộ đảm bảo theo Chỉ thị 10-CT/TW của Ban Bí thư, Hướng dẫn 12-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương, tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề để bàn sâu nhiệm vụ quan trọng; chi ủy chi bộ và đảng viên thực hiện nghiêm túc những quy định của Điều lệ Đảng; vai trò lãnh đạo của chi bộ thể hiện ngày càng rõ nét trên tất cả các lĩnh vực. Trong 05 năm qua, tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt trên 90%, không có đảng viên vi phạm tư cách, chi bộ luôn được đánh giá “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”. Năm 2022 được Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tặng Bằng khen chi bộ đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” tiêu biểu 5 năm liền (2018-2022).

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tặng Bằng khen cho chi bộ 4, Đảng bộ xã Tiên Cảnh

 

Với sự lãnh đạo chặt chẽ của chi bộ, sự nhiệt tình, tâm huyết của đội ngũ cán bộ, đảng viên, sự đoàn kết thống nhất từ chi ủy, chi bộ đến chính quyền, mặt trận, các đoàn thể trong thôn, sự đồng thuận của Nhân dân, chúng ta tin tưởng rằng phong trào chung của chi bộ, của thôn 4, xã Tiên Cảnh sẽ ngày càng phát triển, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà nghị quyết đại hội Đảng bộ xã Tiên Cảnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra.

Tin liên quan

Dữ liệu đang được cập nhật...