Sẵn sàng cho công tác nhập ngũ năm 2023

Những năm qua, cùng với việc chăm lo phát triển kinh tế - xã hội, huyện Tiên Phước luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ Quốc phòng - Quân sự địa phương, nhất là công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, giao quân đạt 100% chỉ tiêu. 

Xác định công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ có vai trò quan trọng với nhiệm vụ xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng, trực tiếp tác động đến chất lượng xây dựng, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của lực lượng thường trực, tạo nguồn cho lực lượng dự bị động viên tại địa phương, góp phần xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện. Thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp của huyện luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ bảo đảm đúng quy trình, dân chủ, công khai, công bằng, tạo điều kiện cho công dân hoàn thành nghĩa vụ đối với Tổ quốc.

Năm 2022 theo chỉ tiêu UBND tỉnh giao cho huyện Tiên Phước bàn giao 172 thanh niên nhập ngũ cho các đơn vị: Trường Quân sự quân đoàn 3 (110 thanh niên), Trung đoàn 143, Sư đoàn 315 (30 thanh niên), Trung đoàn 885, Bộ CHQS tỉnh (10 thanh niên) và Công an tỉnh Quảng Nam (22 thanh niên). Chất lượng thanh niên trúng tuyển tham gia huấn luyện ở các đơn vị đều có trình độ văn hóa từ THCS trở lên, sức khỏe loại 1 và loại 2 chiếm trên 90% quân số. Công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ được thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc, đúng quy định. Do địa phương thực hiện tròn khâu với phương châm “tuyển chọn người nào chắc người đó” không để xảy ra tình trạng bỏ sót thực lực ngay từ cơ sở, quá trình khám tuyển được tổ chức chặt chẽ không để xảy ra tình trạng chống khám, khám thay, gian lận làm sai lệch kết quả khám. 100% thanh niên trúng tuyển an tâm tư tưởng sẵn sàng nhận lệnh lên đường nhập ngũ, không có trường hợp thoái thác, trốn tránh, chống lệnh. Sở dĩ có được kết quả trên là có sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Ban Thường vụ Huyện ủy, UBND huyện, sự vào cuộc nhịp nhàng đồng bộ của các ban, ngành, đoàn thể từ huyện đến cơ sở, phát huy được sức mạnh của cả hệ thống chính trị tạo được sự đồng thuận cao của các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng gọi nhập ngũ.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác tuyển quân năm 2022 vẫn còn những hạn chế, khó khăn nhất định như công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về trách nhiệm và nghĩa vụ của công dân đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc chưa thường xuyên; công tác đăng ký, quản lý nguồn sẵn sàng nhập ngũ ở một số xã chưa chặt chẽ, dẫn đến công tác sơ tuyển có mặt còn hạn chế.

Nguyên nhân của những hạn chế đó là đa số thanh niên trong độ tuổi nghĩa vụ không có công ăn việc làm ổn định ở địa phương, đi làm ăn xa ảnh hưởng đến việc đăng ký, quản lý của các địa phương, bênh cạnh đó còn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.

Năm 2023 theo chỉ tiêu UBND tỉnh giao, huyện Tiên Phước tiếp tục bàn giao 164 thanh niên, trong đó tham gia nghĩa vụ quân sự 150 thanh niên và nghĩa vụ Công an 14 thanh niên. Để chuẩn bị tốt cho công tác này, ngay từ quý III năm 2022, các cấp ủy Đảng, chính quyền, đơn vị trên địa bàn huyện đã tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị để tuyên truyền, vận động công dân trong độ tuổi tự giác chấp hành Luật nghĩa vụ quân sự. Với phương châm “tuyển người nào chắc người đó”, chú trọng đến tiêu chuẩn chính trị, đạo đức, sức khỏe tốt, trình độ văn hóa cao đẳng, đại học, cán bộ công chức, đảng viên.... Tỷ lệ khám không vượt quá 04 thanh niên trên 01 chỉ tiêu. 

Ban Chỉ huy Quân sự huyện đã chủ động tham mưu cho UBND huyện kiện toàn Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện và phân công trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên theo dõi và trực tiếp chỉ đạo chặt chẽ các bước, các khâu trong tuyển quân. UBND huyện và Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện đã triển khai ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn và phát huy vai trò trách nhiệm của Ban Chỉ huy Quân sự, các ban, ngành, đoàn thể trong việc tham mưu tổ chức thực hiện công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2023.

Ban CHQS huyện phối hợp với Phòng văn hóa thông tin, Trung tâm văn hóa thể thao, truyền thanh truyền hình huyện và các ngành, đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục cho nhân dân nắm chắc các quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; về quyền và nghĩa vụ của công dân trong thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự; chú trọng phát huy dân chủ ở cơ sở trong bình cử theo phương châm "dân chủ, công khai, công bằng" trong công tác tuyển quân. Cùng với công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, các ban, ngành, đoàn thể cấp xã trực tiếp gặp gỡ động viên, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của gia đình, của thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ, giải thích các vấn đề liên quan đến quyền, nghĩa vụ của công dân đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Đảng ủy, UBND các xã, thị trấn đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, nhất là Ban Chỉ huy Quân sự làm tốt việc đăng ký, quản lý nguồn thanh niên sẵn sàng nhập ngũ ngay từ cơ sở, chú trọng những thanh niên đã tốt nghiệp THPT, tốt nghiệp các trường cao đẳng, đại học. Chỉ đạo cho Công an, Quân sự và Hội đồng Nghĩa vụ quân sự thực hiện tốt chức năng tham mưu cho Đảng ủy, UBND triển khai đồng bộ các khâu, các bước trong quá trình tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ từ công tác đăng ký, xét duyệt thực lực, hoàn chỉnh hồ sơ cho số thanh niên đủ điều kiện nhập ngũ (nhất là phần lý lịch NVQS). Có biện pháp quản lý số thanh niên đủ điều kiện nhập ngũ có mặt ở địa phương để thực hiện “2 gặp, 4 biết”, phúc tra sức khỏe và nhận lệnh gọi nhập ngũ; tổ chức phát lệnh gọi nhập ngũ chặt chẽ, đúng người, đúng Luật. Thường xuyên bám nắm cơ sở, tăng cường công tác kiểm tra, chấn chỉnh, giải quyết kịp thời mặt yếu, khâu yếu ở từng thôn, khối phố không để xảy ra hiện tượng tiêu cực trong công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ.

Ban CHQS huyện phối hợp chặt chẽ với Phòng y tế và Trung tâm y tế huyện tổ chức tập huấn cho đội ngũ cán bộ tham gia đoàn khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự trước khi tổ chức khám sức khỏe cho thanh niên. Trong quá trình tổ chức khám sức khỏe, kiểm tra, kết luận chặt chẽ theo các quy định của Thông tư liên tịch số 16/2016/TTLT-BYT-BQP ngày 30/6/2016 của Bộ y tế và Bộ Quốc phòng. Ban CHQS huyện đã chủ động hiệp đồng với các đơn vị nhận quân nắm chắc đặc điểm, tình hình, nhiệm vụ của đơn vị và yêu cầu về tiêu chuẩn cũng như số lượng mà đơn vị cần tuyển chọn; phân chỉ tiêu tuyển quân gắn với xây dựng nguồn động viên ở từng địa bàn, nhất là đối với các ngành chuyên môn kỹ thuật cao và gắn với tạo nguồn cán bộ cơ sở sau này và chuẩn bị tốt các điều kiện cho việc tổ chức lễ giao nhận quân, bảo đảm tiết kiệm, trọng thể, trang nghiêm, man tính giáo dục, đúng quy định của Bộ Quốc phòng.