Thông báo Lịch Tiếp công dân năm 2023

Cổng Thông tin điện tử huyện Tiên Phước thông báo Lịch Tiếp Công dân định kỳ năm 2023 như sau:

1. Lịch Tiếp Công dân định kỳ của Thường trực Huyện ủy

Tải và Xem Thông báo tại đây

2. Lịch Tiếp Công dân định kỳ của Thường trực HĐND huyện

Tải và Xem Thông báo tại đây

3. Lịch Tiếp Công dân định kỳ của Lãnh đạo UBND huyện

Tải và Xem Thông báo, Lịch Tiếp công dân định kỳ tại đây

Tin liên quan

Dữ liệu đang được cập nhật...