Thông báo Danh sách và triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự thi vòng 2, kỳ tuyển dụng viên chức tỉnh Quảng Nam năm 2022

Thực hiện Kế hoạch số 7391/KH-UBND ngày 08/11/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về tuyển dụng công chức, viên chức tỉnh Quảng Nam năm 2022; Quyết định số 3162/QĐ-UBND ngày 21/11/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc điều chỉnh Kế hoạch tuyển dụng công chức, viên chức tỉnh Quảng Nam năm 2022; Quyết định số 3511/QĐ-UBND ngày 22/12/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức tỉnh Quảng Nam năm 2022; Quyết định số 3616/QĐ-UBND ngày 29/12/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v điều chỉnh, bổ sung danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển vòng 2, kỳ tuyển dụng viên chức tỉnh Quảng Nam năm 2022 ban hành kèm theo Quyết định số 3511/QĐ-UBND ngày 22/12/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh; 

Hội đồng tuyển dụng viên chức tỉnh Quảng Nam năm 2022 thông báo danh sách và triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi vòng 2, kỳ tuyển dụng viên chức tỉnh Quảng Nam năm 2022 cụ thể như sau:

1. Danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi vòng 2

Danh sách 595 thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển vòng 2, kỳ tuyển dụng viên chức tỉnh Quảng Nam năm 2022 được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Sở Nội vụ (sonoivu.quangnam.gov.vn).

2. Thời gian, địa điểm tổ chức lễ khai mạc, phổ biến nội quy, quy chế và phát thẻ dự thi

- Thời gian: 13 giờ 30 ngày 07/01/2023.

- Địa điểm: Hội trường Trung tâm Văn hóa tỉnh Quảng Nam (số 08, đường Trần Hưng Đạo, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam).

3. Thời gian, địa điểm, hình thức thi vòng 2

- Thời gian: 07 giờ 30 ngày 12/01/2023.

- Địa điểm: Trường Đại học Quảng Nam (số 102, đường Hùng Vương, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam).

- Hình thức: Thi viết (môn nghiệp vụ chuyên ngành).

4. Một số lưu ý đối với thí sinh:

- Khi nhận thẻ dự thi, thí sinh phải mang theo giấy tờ tùy thân có ảnh cá nhân (chứng minh nhân dân, căn cước công dân,....), ký vào danh sách nhận thẻ dự thi và kiểm tra, đối chiếu thông tin cá nhân để đề nghị Hội đồng tuyển dụng điều chỉnh, cập nhật (nếu có sai sót).

- Thông báo này được đăng tải trên Trang thông tin điện tử Sở Nội vụ, đồng thời gửi đến từng thí sinh đủ điều kiện dự thi qua đường bưu điện (theo địa chỉ đã ghi trong bì thư kèm theo Phiếu đăng ký dự tuyển). Trường hợp thí sinh chưa nhận được thông báo (bản giấy) thì chủ động tham dự lễ khai mạc, nhận thẻ dự thi và tham gia kỳ thi theo thời gian, địa điểm nêu trên. Thí sinh thường xuyên theo dõi Trang thông tin điện tử Sở Nội vụ để cập nhật kịp thời các thông báo liên quan đến kỳ tuyển dụng.

Hội đồng tuyển dụng viên chức tỉnh Quảng Nam năm 2022 thông báo để thí sinh biết, thực hiện./.

(Mọi thông tin phản hồi liên quan đến kỳ tuyển dụng vui lòng liên hệ qua số điện thoại: 0235.3810.435 để được giải đáp)./. 

Xem chi tiết Thông báo, danh sách tại đây.

Tin liên quan

Dữ liệu đang được cập nhật...