Tiên Phước có 02 sản phẩm được công nhận kết quả đánh giá, phân hạng và cấp Giấy chứng nhận sản phẩm OCOP đợt 02 năm 2022

Ngày 29/12/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3610/QĐ-UBND về việc công nhận kết quả đánh giá, phân hạng và cấp Giấy chứng nhận sản phẩm OCOP đợt 02, năm 2022 thuộc “Chương trình Mỗi xã một sản phẩm” tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2021-2025. Theo đó, UBND tỉnh đã công nhận 11 sản phẩm/ 11 chủ thể đạt hạng 4 sao (****) và 48 sản phẩm/45 chủ thể đạt hạng 3 sao (***). Kết quả công nhận phân hạng có giá trị trong 03 năm (36 tháng), kể từ ngày Quyết định được ký ban hành.

Đợt này, huyện Tiên Phước có 02 sản phẩm được đánh giá, công nhận là sản phẩm Tiêu Tiên Phước của Công ty TNHH Sơn Tiến, xã Tiên Sơn với 70,9 điểm đạt hạng 4 sao (đây là sản phẩm công nhận lại sau 3 năm) và sản phẩm Heo thảo dược Xứ Tiên của Hợp tác xã nông nghiệp và kinh doanh dịch vụ Tiền Phong, xã Tiên Hiệp với 64 điểm đạt hạng 3 sao.

Tin liên quan

Dữ liệu đang được cập nhật...