Tăng cường ngăn chặn tình trạng bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em

Nhằm tăng cường phòng ngừa, ngăn chặn tình trạng bạo lực, xâm hại trẻ em, đặc biệt là xâm hại tình dục trẻ em, giảm thiểu tối đa các tổn thương về thể chất, tinh thần, sự ảnh hưởng tâm sinh lý, phát triển của trẻ em và không để xảy ra hệ lụy tiêu cực cho gia đình và xã hội, đảm bảo cho trẻ em được phát triển toàn diện, sống trong môi trường an toàn, lành mạnh, Ủy ban nhân dân huyện đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, các cơ quan, ban ngành, Hội, đoàn thể huyện và UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau: