Thí điểm tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết không phụ thuộc vào địa giới hành chính

Ngày 14/12, UBND tỉnh có quyết định phê duyệt danh mục thủ tục hành chính (TTHC) thực hiện thí điểm việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết không phụ thuộc vào địa giới hành chính.

Tổ chức, cá nhân có thể yêu cầu được tiếp nhận hồ sơ và nhận kết quả giải quyết TTHC tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả 18 huyện, thị xã, thành phố để giúp tiết kiệm thời gian và giảm chi phí đi lại.

Tổ chức, cá nhân có thể yêu cầu được tiếp nhận hồ sơ và nhận kết quả giải quyết TTHC tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả 18 huyện, thị xã, thành phố để giúp tiết kiệm thời gian và giảm chi phí đi lại.

Theo đó, các TTHC được thực hiện thí điểm lần này là chuyển trường đối với học sinh trung học phổ thông, cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc, giấy phép xuất bản bản tin (địa phương ), giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh (địa phương), cấp giấy phép lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe bánh xích, xe vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng trên đường bộ, cấp lại Giấy phép xe tập lái; cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam, cấp, gia hạn chứng chỉ hành nghề thú y thuộc thẩm quyền cơ quan quản lý chuyên ngành thú y cấp tỉnh, cấp, cấp lại giấy phép khai thác thủy sản.

Thời gian thực hiện thí điểm từ ngày 1/1 đến ngày 31/12/2023.

Mục đích của việc thực hiện thí điểm nhằm giảm số lượng tổ chức, cá nhân đến nộp hồ sơ, nhận kết quả tập trung tại Trung tâm Phục vụ hành chính công Quảng Nam nhưng không làm gián đoạn, ảnh hưởng đến yêu cầu giải quyết TTHC của tổ chức, cá nhân.

Tổ chức, cá nhân có thể yêu cầu được tiếp nhận hồ sơ và nhận kết quả giải quyết TTHC tại Trung tâm Phục vụ hành chính công Quảng Nam hoặc Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả 18 huyện, thị xã, thành phố để giúp tiết kiệm thời gian và giảm chi phí đi lại.

Tổ chức, cá nhân khi nộp hồ sơ có thể đăng ký để được nhận kết quả tại nhà qua dịch vụ bưu chính công ích và thực hiện thanh toán phí, lệ phí trực tuyến (nếu có).

Tổ chức, cá nhân được hỗ trợ tạo tài khoản điện tử và thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến để góp phần hình thành kho dữ liệu điện tử trên Cổng dịch vụ công tỉnh.

 

Tin liên quan

Dữ liệu đang được cập nhật...