Thực hiện chấm dứt hợp đồng lao động trong các đơn vị sự nghiệp công lập

UBND tỉnh vừa có văn bản yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện thông báo kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Công văn số 1917 về việc chấm dứt hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ hưởng lương từ ngân sách Nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập.

Cụ thể, khẩn trương thông báo, chấm dứt hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên và đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên. Trừ đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực y tế và giáo dục - đào tạo; các cơ sở bảo trợ xã hội, cơ sở cai nghiện ma túy Quảng Nam và Trung tâm Nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công Quảng Nam.

Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra việc triển khai thực hiện chấm dứt hợp đồng lao động nêu trên, kịp thời tổng hợp các vướng mắc, báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo.

* Liên quan đến Kế hoạch tuyển dụng công chức, viên chức tỉnh Quảng Nam năm 2022, UBND tỉnh thống nhất không điều chỉnh chỉ tiêu, ngành đào tạo cần tuyển tại Kế hoạch số 7391. Sở Nội vụ có trách nhiệm hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan triển khai thực hiện theo đúng kế hoạch đề ra; tránh trường hợp đề nghị UBND tỉnh điều chỉnh, bổ sung, sửa đổi nhiều lần như trong thời gian qua.

Tin liên quan

Dữ liệu đang được cập nhật...