“Tháng khuyến mại tập trung quốc gia 2022” từ 15/11/2022 đến 22/12/2022

Chương trình tháng khuyến mại tập trung quốc gia 2022 – Vietnam Grand Sale 2022 nhằm tạo sức lan tỏa và thu hút sự tham gia của các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trong mọi lĩnh vực. Thông qua Chương trình, các doanh nghiệp sẽ chủ động thực hiện nhiều hoạt động khuyến mại với nội dung đa dạng hấp dẫn để người tiêu dùng mua sắm được những sản phẩm hàng hóa, dịch vụ đảm bảo chất lượng, giá cả phù hợp; đồng thời Chương trình được thực hiện để kích cầu thị trường tiêu dùng trong nước, đẩy mạnh hoạt động sản xuất và kinh doanh, góp phần từng bước khôi phục và phát triển nền kinh tế của đất nước.

Theo đó, Chương trình “Tháng khuyến mại tập trung quốc gia 2022 – Vietnam Grand Sale 2022” sẽ được tổ chức từ ngày 15/11/2022 đến ngày 22/12/2022.

Các thương nhân trên toàn quốc được thực hiện Chương trình khuyến mại với hạn mức tối đa giá trị hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại và mức giảm giá tối đa đối với hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại là: 100% (theo quy định tại khoản 4 Điều 6 và khoản 2 Điều 7 Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ).

Doanh nghiệp thực hiện các khuyến mại sâu, đa dạng

Tại địa phương, Bộ Công Thương giao Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chủ động xây dựng kế hoạch tại địa phương đảm bảo mục đích, thời gian thực hiện Chương trình. Sử dụng logo của Chương trình trong các hoạt động truyền thông, quảng bá chung. Chủ động thông tin, hướng dẫn thương nhân tham gia các hoạt động và Chương trình tại địa phương. Đồng thời hỗ trợ, tạo điều kiện thuận tiện cho thương nhân thực hiện thủ tục hành chính và thực hiện hoạt động khuyến mại tại địa phương; hướng dẫn thương nhân thực hiện thủ tục hành chính thông báo khuyến mại trên cổng dịch vụ công quốc gia (https://dichvucong.gov.vn),... Bên cạnh đó, các doanh nghiệp kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn tỉnh căn cứ nhu cầu của đơn vị, chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động khuyến mại, phối hợp tham gia các hoạt động của Chương trình đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Xem Quyết định 1183/QĐ-BCT của Bộ Công Thương tại đây

Tin liên quan

Dữ liệu đang được cập nhật...