15/15 xã thị trấn đạt chuẩn Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi, giáo dục Tiểu học và giáo dục trung học cơ sở năm 2022

Căn cứ Nghị định số 20/2014/NĐ-CP ngày 24/3/2014 của Chính phủ về Phổ cập giáo dục, xóa mù chữ (PCGD, XMC); Thông tư số 07/2016/TT-BGDĐT ngày 22/3/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) quy định về điều kiện đảm bảo và nội dung, quy trình, thủ tục kiểm tra công nhận đạt chuẩn PCGD, XMC; Quyết định số 1387/QĐ-BGDĐT ngày 29/4/2016 của Bộ GDĐT về việc đính chính Thông tư số 07/2016/TT-BGDĐT ngày 22/3/2016 của Bộ GDĐT quy định về điều kiện bảo đảm và nội dung, quy trình, thủ tục kiểm tra công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ và Biên bản của Đoàn kiểm tra công nhận đơn vị đạt chuẩn PCGD MN trẻ 5 tuổi, PCGD Tiểu học, PCGD THCS năm 2022 tại các xã, thị trấn;

Ngày 23/11/2022, UBND huyện đã ban hành các Quyết định công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn Phổ cập giáo dục Mầm non cho trẻ em 5 tuổi và xã, thị trấn đạt chuẩn PCGD Tiểu học mức độ 3 đối với 15 xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn PCGD THCS mức độ 3 đối với 3 xã (Tiên Kỳ, Tiên Mỹ, Tiên Cẩm) và xã, thị trấn đạt chuẩn PCGD THCS mức độ 2 đối với các xã còn lại. 

UBND huyện đề nghị UBND các xã, thị trấn có trách nhiệm tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo trường Mầm non, Mẫu giáo, Tiểu học, TH&THCS và Trung học cơ sở trên địa bàn tiếp tục thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục, phát huy kết quả đạt chuẩn Phổ cập giáo dục Mầm non cho trẻ em 5 tuổi, Phổ cập GD Tiểu học và Phổ cập GD THCS đã được công nhận.

Tin liên quan

Dữ liệu đang được cập nhật...