Tiên Sơn tổ chức Hội nghị tổng kết nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Chiều ngày 28/11, tại Hội trường UBND xã Tiên Sơn, UBND xã tổ chức Hội nghị tổng kết nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương năm 2022.