Tiên Sơn tổng kết công tác sản xuất nông nghiệp và PCTT&TKCN năm 2022

Sáng ngày 24/11, UBND xã đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Sản xuất Nông nghiệp và phòng PCTT&TKCN năm 2022; triển khai phương án, kế hoạch trong thời gian đến. Đồng chí Đoàn Văn Thu-CT UBND xã chủ trì Hội nghị.