Tiên Châu tổng kết công tác quốc phòng, quân sự địa phương năm 2022, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2023

Chiều ngày 29/11/2022, xã Tiên Châu tổ chức Hội nghị tổng kết công tác quốc phòng - quân sự địa phương năm 2022, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2023.