Tiên Ngọc tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ Quốc phòng, quân sự địa phương năm 2023

Sáng 29/11, UBND xã Tiên Ngọc tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương năm 2023.

Trong năm 2022, Ban Chỉ huy Quân sự xã đã triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các văn bản chỉ đạo của cấp trên về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương, nổi bật là: Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể đặc biệt là Công an xã thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Hoàn thành công tác giao quân 10/10 thanh niên đạt 100% chỉ tiêu; rà soát, quản lý chặt chẽ nguồn sẵn sàng nhập ngũ năm 2023. 

Công tác xây dựng lực lượng dân quân được chú trọng, trong năm đã kết nạp 15 dân quân mới, có 65 đồng chí lực lượng nòng cốt đạt 100%. Tham gia huấn luyện các đợt có 57 đồng chí, tham gia Hội thi mô hình học cụ tại huyện. Tiếp nhận 05 quân nhân hoàn thành NVQS về địa phương. Vận động thu gạo tiết kiệm được 4.450/6.708 đạt 66,33%.

Tổ chức thành công Đại hội chi bộ quân sự lần thứ X, NK 2022-2025. Tổ chức đánh giá TCSCĐ và Đảng viên năm 2022, kết quả có 02/11 đ/c HTXSNV, 9/11 đ/c HTTNV, tập thể chi bộ HTTNV.

Phát huy những kết quả đạt được năm 2022, UBND xã Tiên Ngọc xác định trong năm 2023 cần tiếp tục duy trì thực hiện nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương; Ban hành quyết định giao chỉ tiêu cho các thôn, tổ chức giao quân đạt 100% chỉ tiêu giao, phấn đấu phát triển Đảng viên trong LLDQ cơ động 01 đ/c.

Nhân dịp này, UBND xã đã khen thưởng cho 2 tập thể và 4 cá nhân có thành tích hoàn thành xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ Quốc phòng, quân sự địa phương năm 2022.

Tin liên quan

Dữ liệu đang được cập nhật...