Tiên Lãnh tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ Quốc phòng, Quân sự địa phương năm 2023

Chiều ngày 29/11/2022, UBND xã Tiên Lãnh tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ Quốc phòng, Quân sự địa phương năm 2023; nhằm đánh giá tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và triển khai nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương năm 2023.

Trong năm 2022, Đảng ủy, UBND xã Tiên Lãnh đã lãnh đạo Ban chỉ huy Quân sự xã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương, nổi bật là: Duy trì nghiêm chế độ trực chỉ huy, trực SSCĐ tại cơ quan theo Nghị định 03, thường xuyên tổ chức tuần tra, kiểm soát trên địa bàn. Tổ chức kết nạp 15 dân quân mới và cho ra 15 dân quân, tổng lực lượng 68 đồng chí (đạt 0,25% so với dân số). Thực hiện tốt công tác chốt quân, giữ quân và giao quân 13/13 thanh niên, đạt 100% chỉ tiêu huyện giao. Tổ chức đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu cho nam thanh niên đủ 17 tuổi: 46 thanh niên, đạt 100%. Xây dựng kế hoạch xét duyệt thực lực cấp xã năm 2023; tổng số 256 thanh niên. Thực hiện chốt quân, giữ quân và đưa thanh niên tham gia khám tuyển Nghĩa vụ quân sự 119 thanh niên.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị đồng chí Thượng tá Nguyễn Văn Viên- Chính trị viên Ban chỉ huy Quân sự huyện đề nghị Đảng ủy, UBND xã, Ban chỉ huy Quân sự xã phát huy những kết quả đạt được trong năm 2022, đồng thời xây dựng kế hoạch khắc phục những khuyết điểm tồn tại đã được Ban chỉ huy Quân sự huyện chỉ ra đối với xã Tiên Lãnh. Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, trực tăng cường khi có lệnh, làm tốt nhiệm vụ phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, thực hiện tốt chính sách xã hội và tham gia xây dựng Nông thôn mới. Đặc biệt quan tâm bố trí cán bộ Ban chỉ huy quân sự xã đảm bảo đủ về số lượng và năng lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tin liên quan

Dữ liệu đang được cập nhật...